Έγινε δειγματοληψία του υπεδάφους στο κτήμα Γκίκα, για τη γεωλογική μελέτη του κλειστού γηπέδου. Δεν δόθηκε χρονικό πλαίσιο για την ολοκλήρωσή των μελετών.

ktima-gkika-ergasia-geotexnikis.jpg

Μετά από μία πολύ μεγάλη περίοδο άκαρπων προσπάθειών, για τη δημοπράτηση του έργου, που αφορούσε στη συμπλήρωση των υφιστάμενων μελετών του κλειστού γυμναστηρίου, δηλαδή τη Στατική Μελέτη, την Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Κτηριακών Εγκαταστάσεων, την Γεωτεχνική Μελέτη, Γεωλογική Μελέτη και την Περιβαλλοντική Μελέτη, τον προηγούμενο μήνα έγινε η δειγματοληψία του υπεδάφους με ειδικό γεωτρύπανο, για τις ανάγκες της Γεωλογικής Μελέτης. Υπενθυμίζεται ότι μετά τους άγονους διαγωνισμούς ο Δήμος προέβει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Παρ' όλα αυτά, για να εξασφαλιστεί η άδεια χρειάζεται και μία ακόμη, που σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς στο Δημοτικό Συμβούλιο (συνεδρίαση 1ης Νοεμβρίου και συνεδρίαση 16ης Νοεμβρίου 2022), είναι μία μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, που επηρεάζει, όπως είπε, την Αρχιτεκτονική Μελέτη.  

Σημειώνεται ότι για το έργο υφίσταται Τοπογραφική και Αρχιτεκτονική Μελέτη, οι οποίες στο χρόνο που είχαν συνταχθεί περιλάμβαναν σχέδια και υπολογισμούς, που αποτελούν αντικείμενο Μελέτης Εφαρμογής και έχουν την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Τέλος, ο κ. Ζορμπάς συμπλήρωσε ότι η εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων, οδηγεί σε τροποποίηση των μελετών.

Δεν δόθηκε κάποιο χρονικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση των μελετών και την αναθεώρηση αυτών που υπάρχουν. Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για τις μελέτες του κλειστού γυμναστηρίου στο κτήμα Γκίκα, η οποία έληγε στις 5/1/2022, παρατάθηκε κατά 18 μήνες και ισχύει πλέον μέχρι τις 5/7/2023. Είναι άγνωστο πως θα επηρεάσει την πορεία αυτή της φάσης, η αναθεώρηση της κεντρικής αρχιτεκτονικής μελέτης, που έτσι κι αλλιώς δεν περιλαμβάνεται σε αυτή τη σύμβαση. Ενδεχομένως να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες στην Οικονομική Επιτροπή.

Ωστόσο, σύμφωνα με την μελέτη του έργου "Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστηρίου Αίγινας", με τη φάση της εκπόνησης των πέντε μελετών, θα γίνει και έλεγχος πληρότητας των μελετών που ήδη υφίστανται, ώστε να πληρούνται πλήρως οι απαιτήσεις του Π.Δ. 696/74 για το στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής, ενώ προβλέπεται και η σύνταξη των αντίστοιχων Τευχών Δημοπράτησης.