Ανατέθηκε η μελέτη επέκτασης δικτύου ομβρίων υδάτων. Αφορά οδούς όπου παρουσιάζονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

meleti-omvria-aegina-02.jpg

Ανατέθηκε με απόφαση του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά στις 21 Δεκεμβρίου 2022, η μελέτη με τίτλο: "Μελέτη επέκτασης δικτύου ομβρίων υδάτων", συνολικού κόστους 24.180 ευρώ. Η μελέτη ανατέθηκε, καθώς σύμφωνα με το έγγραφο που συνοδεύει το πρωτογενές αίτημα, το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, δεν ήταν εφικτό λόγω φόρτου εργασίας, να εκπονήσει την μελέτη. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Σύμφωνα με το τεύχος της μελέτης, που έχει συνταχθεί από την ΤΤΥΝΔ,  η "Μελέτη επέκτασης δικτύου ομβρίων υδάτων", αφορά οδούς εντός της πόλης της Αίγινας, όπου παρουσιάζονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα ειδικότερα στις οδούς Καποδιστρίου και Αφαίας, στην οδό Πηλέως κτλ. 

Σχετικά με την τεκμηρίωση σκοπιμότητας του έργου.

Στην περιοχή μελέτης έχει ήδη κατασκευασθεί περιορισμένης όμως έκτασης δίκτυο συλλογής και μεταφοράς ομβρίων υδάτων, για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Αποτέλεσμα αυτού είναι η περιοχή να πλήττεται σοβαρά, ακόμη και με συνήθεις βροχοπτώσεις. Σημειώνονται εκτεταμένες κατακλύσεις υδάτων και λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, δημιουργούνται χείμαρροι σε κεντρικούς δρόμους εντός κατοικημένης περιοχής, προκαλώντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και υλικές ζημιές.

Για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, απαιτείται η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, με τελικό αποδέκτη τους υπάρχοντες αγωγούς. Το δίκτυο που θα μελετηθεί πρέπει αν είναι απόλυτα συμβατό με τις σημερινές συνθήκες (δόμηση, δίκτυα ΟΚΩ κτλ).

Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης εκτιμάται σε τέσσερις μήνες, ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Φωτογραφία από το αρχείο του Aegina Portal.