Τι προβλέπεται για την υπηρεσία ελέγχου πόσιμου νερού, που διατίθεται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Αίγινας, για τα έτη 2023-2024.

ypiresia-elegxou-nerou-00.jpg

Με την απόφαση 65/2023 του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, εγκρίθηκε και ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση, χθες 23 Ιανουαρίου 2023, η υπηρεσία ελέγχου πόσιμου νερού, που διατίθεται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Αίγινας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως ορίζεται στις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις μέσω μικροβιολογικών εξετάσεων και χημικών αναλύσεων για τα έτη 2023-2024, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται η Τεχνική Έκθεση, που έχει συνταχθεί από το Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αίγινας, όπου ανάμεσα σε άλλα αναφέρεται ότι: "Για τον έλεγχο του πόσιμου νερού που διατίθεται από το δίκτυο  ύδρευσης του Δήμου μας, χρειάζεται να λαμβάνονται δείγματα νερού σε τακτά χρονικά διαστήματα, που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, για δοκιμαστική (ομάδα Α) και ελεγκτική (ομάδα Β) παρακολούθηση, μικροβιολογικές εξετάσεις και χημικές αναλύσεις. 

Ο Δήμος Αίγινας επιθυμεί, επί ποινή αποκλεισμού, αποκλειόμενης της υπεργολαβίας, το εργαστήριο που θα αναλάβει το έργο να είναι διαπιστευμένο μόνο από τον ΕΣΥΔ για όλες τις παραμέτρους που περιγράφονται στην τεχνική μελέτη (εξαιρούνται οσμή, γεύση). Για τις παραμέτρους της Ραδιενέργειας το εργαστήριο που θα αναλάβει θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένο από την ΕΕΑΕ. Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιούνται από την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας του Δήμου μας. 

Ο εξοπλισμός είναι ευθύνη του αναδόχου. Για το 2023 από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο η ποσότητα των δειγμάτων ομάδας Β είναι δεκατρία, ομάδας Α πενήντα δείγματα, βαρέα μέταλλα - λοιπές χημικές αναλύσεις ένα δείγμα και αναλύσεις ραδιενέργειας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ένα δείγμα.

Για το 2024 από Ιανουάριο η ποσότητα των δειγμάτων ομάδας Β είναι δεκαπέντε, ομάδας Α πενήντα δείγματα, βαρέα μέταλλα - λοιπές χημικές αναλύσεις ένα δείγμα και αναλύσεις ραδιενέργειας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ένα δείγμα. Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 8, της οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 από 12/1/2022 απαιτούνται, άρα προστίθενται, οι αναλύσεις β-οιστραδιόλη και εννεϋλοφαινόλη και στα δύο έτη". 

Στην Τεχνική Έκθεση περιλαμβάνεται ο πίνακας με τη περιγραφή των εργασιών και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας.

Το συνολικό ποσό για το έτος 2023 είναι 7.675,60 ευρώ και για το έτος 2024 είναι 8.419,60 ευρώ. Η παραλαβή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης και ανάθεσης.