Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού, εργασίες για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του Ι. Ν. Αγίου Ευθυμίου στην Παλαιά Χώρα.

IMG_20220601_112248-palaia-xora.jpg
 
Με απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα και υπογράφει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, εγκρίθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου "Εκπόνηση μελέτης αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης - αποκατάστασης του Ι. Ν. Αγίου Ευθυμίου Παλαιοχώρας Αιγίνης", απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.  

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης - αποκατάστασης του Ι. Ν. Αγίου Ευθυμίου Παλαιοχώρας Αιγίνης, η οποία θα περιλαμβάνει:

  • Τεκμηρίωση και σχεδιαστική αποτύπωση των φάσεων του μνημείου.
  • Καταγραφή των μορφολογικών και λειτουργικών προβλημάτων του μνημείου.
  • Σχεδιαστική αποτύπωση της παθολογίας του μνημείου.
  • Αρχιτεκτονικά σχέδια πρότασης αποκατάστασης του μνημείου συνοδευόμενα από τεύχος και τεχνική έκθεση.
  • Προϋπολογισμό δαπάνης έργου
Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και κάθε άλλη σχετική ενέργεια στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) από τον κωδικό 2022ΝΑ51400009 5150374 «Εργασίες καταγραφής - φωτογράφησης - αποτύπωσης - τοπογραφίας αρχαιοτήτων, μνημείων, έργων τέχνης - συγκέντρωση - ασφάλιση ιερών εικόνων» (1978ΣΕ01400000) (2014ΣΕ51400004), από τις διατιθέμενες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2023.
 
Η εκτέλεση του έργου έχει έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης και λήξη την 10.12.2023.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png