Λιμεναρχείο Αίγινας. Διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου. Οι ημερομηνίες εξετάσεων για το 2023 και το 2024, τα δικαιολογητικά και η αίτηση.

limenarxeio-ploto-apofasi.jpg

Δημοσιεύθηκε σήμερα το έγγραφο της απόφασης, που υπογράφει ο Λιμενάρχης Αίγινας κ. Αργύρης Φραγκούλης, σχετικά τη διενέργεια εξετάσεων, για την απόκτηση άδειας χείριστη πηδαλιούχου. Στην απόφαση δημοσιεύεται ο πίνακας με τις ημερομηνίες των εξετάσεων για τα έτη 2023 και 2024, παράρτημα με τον πίνακα των δικαιολογητικών και της αίτησης προς το Λιμεναρχείο Αίγινας.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η απόφαση κοινοποιείται στους αλιευτικούς συλλόγους της Αίγινας και του Αγκιστρίου, καθώς και το Λ/Φ Αγκιστρίου.

Ημερομηνίες εξετάσεων απόκτησης άδειας χειριστή πηδαλιούχου, για τα έτη 2023 και 2024:

screenshot.929.jpg
Η απόφαση αναφέρει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  • Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 εδάφιο 2 ανωτέρω (Γ) σχετικού, τη διακυβέρνηση επαγγελματικών αλιευτικών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού τα οποία απαλλάσσονται από την υποχρέ­ωση να εφοδιάζονται με ναυτολόγιο ή έχουν ναυτολόγιο χωρίς να υποχρεούνται, μπορεί να αναλαμβάνει ένας (01) Κυβερνήτης Γ', ή κάτοχος ειδικού πτυχίου Κυβερνήτη, ή κάτοχος Άδειας Χειριστή Πηδαλιούχου που καθορίζεται από το άρθρο 9 ανωτέρω ( Β) σχετικού.
  • Άδεια Χειριστή Πηδαλιούχου επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που εκτελούν πλόες εσωτερικού, χορηγείται έπειτα από προσκόμιση απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με επισυναπτόμενη αίτηση και κατόπιν επιτυχίας τους σε εξετάσεις που διενεργούνται από την Υπηρεσία μας.
  • Σας γνωστοποιούμε με την παρούσα, ότι θα διενεργηθούν εξετάσεις απόκτησης Άδειας Χειριστή Πηδαλιούχου από την Υπηρεσίας μας για τα έτn 2023-2024 σύμφωνα με συνημμένο πίνακα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί στο χώρο του Λιμενικού Καταστήματος της Υπηρεσίας μας και ακολούθως η πρακτική εξέταση, στο λιμένα Αίγινας, με κατάλληλο σκάφος / λάντζα, η ύπαρξη του οποίου θα είναι ευθύνη των υποψηφίων. Το προεδρείο του Αλιευτικού Συλλόγου δύναται να αναλάβει εν λόγω μέριμνα, ενώ ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση θα καλύπτεται από τους υποψηφίους.
  • Μέγιστος αριθμός εξεταζόμενων ορίζονται οι δέκα (10) και ώρα έναρξης έκαστης εξεταστικής η 10:00 π.μ. Κατ' εξαίρεση και όσο διαρκούν τα υγειονομικά μέτρα για την καταπολέμηση της COVI D-19, μέγιστος α­ριθμός εξεταζομένων ορίζεται στα τέσσερα (04) άτομα. Όλοι οι εξεταζόμενοι πριν την εξέτασή τους πρέπει να φέρουν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πιστοποιητικά σύμφωνα με τα ισχύοντα, ενώ κατά τη διάρκεια των εξετάσεων θα τηρούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα.
  • Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται από την Υπηρεσία μας καθημερινά κατά τις ερ­γάσιμες ημέρες και ώρες 08:30 π.μ. - 14:30 μ.μ., έως και πέντε (05) ημέρες πριν από την ημερομηνία κάθε εξεταστικής.
Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το έγγραφο της απόφασης, το οποίο περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά, την αίτηση και τα σχετικά παραρτήματα, εδώ.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png