Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, η υπογειοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου μέσης τάσης, στην ευρύτερη περιοχή της Αφαίας.

ypogeiopisi-afaia.jpg
Με έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και πιο συγκεκριμένα της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, εγκρίθηκε το αίτημα του ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Πειραιά, σχετικά με την υπογειοποίηση ηλεκτρικού δικτύου μέσης τάσης στην ευρύτερη περιοχή της Αφαίας, Δ.Κ. Μεσαγρού, Δήμου Αίγινας, Π.Ε. Νήσων, Περιφέρειας Αττικής. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Πιο συγκεκριμένα η έγκριση δίνεται με τους εξής όρους:
 
1. Να εξευρεθεί νέα θέση για τη μετατόπιση του υποσταθμού ΠΓ-183, κατόπιν συνεργασίας της ΔΕΔΔΗΕ με την Εφ.Α. Πειραιώς και Νήσων, σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη από τον υπάρχοντα, ώστε να αποφευχθεί κατά το δυνατόν οποιαδήποτε οπτική επαφή με τον αρχαιολογικό χώρο.
2. Όλες οι εργασίες εκσκαφής να πραγματοποιηθούν υπό την εποπτεία της αρμόδιας Εφ.Α. και με την επίβλεψη αρχαιολόγου που θα προσληφθεί δαπάνη του έργου. 
3. Εφ’ όσον προκύψουν αρχαιότητες κατά τη διάρκεια των εργασιών εκσκαφής, οι εργασίες του τεχνικού έργου να διακοπούν στο σημείο ανεύρεσης, προκειμένου να διενεργηθεί ανασκαφική έρευνα. 
4. Η δαπάνη ενδεχόμενης ανασκαφής -συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής του
απαραίτητου προσωπικού, καθώς και το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 4858/2021 και σύμφωνα με την κατά νόμον διαδικασία [Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016), άρθρο 177].
5. Από τα αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας να εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, σύμφωνα με την κείμενη αρχαιολογική νομοθεσία.

Το παρόν δίνεται από πλευράς Αρχαιολογικής Νομοθεσίας και δεν αντικαθιστά άλλη άδεια συναρμόδιας αρχής, αναφέρει το έγγραφο της απόφασης.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png