Αναπροσαρμογή των κομίστρων στις επιβατικές γραμμές του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αίγινας.

ktel-aeginas-apofasi.jpg
Με απόφαση που υπογράφει ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Γιάννης Βουτσινάς και δημοσιεύθηκε στις 1 Μαρτίου 2024, αναπροσαρμόζονται οι τιμές των κομίστρων στις επιβατικές γραμμές του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Αίγινας,

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. α) Β/οικ.69088/4971/15/12-11-2015 (ΦΕΚ 2498/τ5.Β΄/19-11-2015) απόφαση Υφυπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και β) 384209/15-12-2023 (ΦΕΚ7141/τ.Β΄/20-12-2023) υπουργική απόφαση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

screenshot.1230.png
Στην απόφαση λαμβάνονται υπόψιν, μεταξύ άλλων, η με αριθ. 384209/15-12-2023 (ΦΕΚ7141/τ.Β΄/20-12-2023) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β/ οικ.69088/4971/15/12-11-2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» (Β’ 2498) και η από 08/01/2024 αίτηση έγκρισης κομίστρων της εταιρείας «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Αίγινας».

Οι παρατηρήσεις που αναγράφονται στην απόφαση:

1. Στην τιμή των εισιτηρίων συμπεριλαμβάνεται η προβλεπόμενη εισφορά 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/2001).
2. Στις υπεραστικές επιβατικές γραμμές το κατώτερο όριο κανονικού εισιτηρίου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , ορίζεται σε 1,76€ και του μειωμένου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 0,88€.
3. Τα μειωμένα εισιτήρια (50% και 25% των κανονικών) υπολογίζονται με βάση τις κατά το άρθρο 2 της Υ.Α. με αριθ. 384209/2023 (ΦΕΚ/τ.Β΄/7141) προκύπτουσες τιμές, χωρίς να στρογγυλοποιηθούν, πολλαπλασιαζόμενες με τους αντίστοιχους συντελεστές έκπτωσης. Στη συνέχεια και μετά τηνς επιβολή του ισχύοντα Φ.Π.Α. στρογγυλοποιούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της Υ.Α. Β΄οικ.69088/4971/15 (ΦΕΚ/τ.Β΄/2498).
4. Για τη μεταφορά παιδιών ηλικίας ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών, δεν οφείλεται ιδιαίτερο εισιτήριο πέραν εκείνου που εκδίδεται για το πρόσωπο που το συνοδεύει, μετά του οποίου θεωρείται ότι αποτελεί έναν και τον αυτόν επιβάτη, εφόσον δεν ζητείται γι’ αυτά χωριστή θέση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 8. της Υ.Α. οικ. 69088/4971/15 (ΦΕΚ Β’ 2498).
5. Οι παραβάτες των διατάξεων της αριθ. Β οικ. 69088/4971/15 (ΦΕΚ Β’ 2498) και της σε εκτέλεση αυτής παρούσας απόφασης τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
6. Το πρόστιμο που επιβάλλεται στους διακινούμενους με τα συγκοινωνιακά μέσα του υπεραστικού ΚΤΕΛ Αίγινας είναι ίσο με το διπλάσιο της τιμής του εισιτηρίου αφετηρίας – τέρματος του δρομολογίου, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της Υ.Σ. οικ. 69088/4971/15 (ΦΕΚ Β’ 2498).
7. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της, βάση του άρθρου 7 παρ. 3 της αριθ. Β οικ. 69088/4971/15 (ΦΕΚ Β’ 2498), απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png