Δωρεάν μαθήματα για κοπανέλι και καλλιτεχνική φωτογραφία.

Δύο νέα δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης και δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου ξεκινούν από την Νομαρχία Πειραιά. Τα προγράμματα αφορούν μαθήματα για κοπανέλι και εργαστήριο καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Και τα δύο προγράμματα απευθύνονται σε ενήλικες και θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τον Δήμο της Αίγινας και τον Μορφωτικό Σύλλογο Αίγινας.

Τα μαθήματα θα γίνονται στο εντευκτήριο του Μορφωτικού Συλλόγου (πίσω από το νοσοκομείο).

Πληροφορίες και εγγραφές μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την κυρία Δήμητρα Στάθη και τον κύριο Γεώργιο Καλοκέντη στο Δημαρχείο της Αίγινας.