Η διάλεξη του Γ. Δουδούμη στον "Κύκλο της Αίγινας".

Ομάδα Πολιτών Αίγινας για την Ελληνική Πολιτική. Δελτίο Τύπου.
Πραγματοποιήθηκε στο θερμοπώλιο "Παναγίτσα" η διάλεξη "Η κατάσταση στη Βαλκανική: προκλήσεις και επιπτώσεις για την Ελλάδα" την Κυριακή 31/1/2016 το πρωί. Ο εισηγητής, συγγραφέας Γ. Δουδούμης, διέγραψε το κοινό ιστορικό πλαίσιο και τις πολιτισμικές συγγένειες των χωρών της Βαλκανικής. Τεκμηριωμένα περιέγραψε την κατάσταση της οικονομίας καθενός από τα Βαλκανικά κράτη, τις δυνατότητες τους και τις αδυναμίες τους. Εισηγήθηκε, δε,την δημιουργία της Ενδοβαλκανικής Οικονομικής Συνεργασίας και ανέδειξε τα πλεονεκτήματα αυτής για τα Βαλκάνια και την πατρίδα μας. Κατά κοινή εκτίμηση η τεχνοκρατική αυτή εισήγηση ήταν εξόχως κατατοπιστική και διαφωτιστική, ενώ ενέτασσε την οικονομία στην οπτική της εθνικής γεωστρατηγικής πολιτικής. Ευχαριστούμε τον εισηγητή ιδιαιτέρως.