"Όρια στα παιδιά, πώς και γιατί". Ομιλία από την ειδική παιδαγωγό Βασιλική Τζήκα στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Kosmos - Μάγδα Μαρίνη.

 
Μία ακόμη ενδιαφέρουσα ομιλία με στόχο την ενημέρωση των γονέων, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Δ.Β.Μ. KOSMOS - Μάγδα Μαρίνη. Το Κέντρο φιλοξένησε την ειδική παιδαγωγό, φιλόλογο και εκπαιδευτικό αυτόνομης διαβίωσης κυρία Βασιλική Τζήκα. Το θέμα που ανέπτυξε η κυρία Τζήκα ήταν: " Όρια στα παιδιά, πώς και γιατί".

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας υπήρξε ανοιχτή συζήτηση με το κοινό. Η εκδήλωση περιελάμβανε δράση υποστήριξης του συλλόγου "Αίγινα Εθελοντής", καθώς όποιος το επιθυμούσε μπορούσε να προσφέρει τρόφιμα για τις ανάγκες του συλλόγου.