"Το ιερό του Ελλανίου Διός στην Αίγινα". Ομιλία του καθηγητή Hans Rupprecht Goette.


Ακόμη μία εκδήλωση, που παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον για το κοινό, διοργάνωσε ο Σύλλογος "Οι Φίλοι της Αίγινας" στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου. Η εκδήλωση είχε ως θέμα: "Το ιερό του Ελλανίου Διός στην Αίγινα" και περιείχε στοιχεία από την βιωματική εμπειρία του καθηγητή Hans Rupprecht Goette, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της αρχαιολογικής έρευνας.

Την εκδήλωση προλόγισε εκ μέρους του συλλόγου ο πρόεδρος του Δ.Σ. κύριος Βασίλης Γρηγοριάδης. Η ενδιαφέρουσα ομιλία ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις από το κοινό.