Ενημερωτική ημερίδα, στο πλαίσιο δημοσιοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 των Νήσων Αττικής.

Το "Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής" σε συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα, στο πλαίσιο δημοσιοποίησης του Τοπικού Προγράμματος "CLLD/ LEADER 2014 - 2020" με τίτλο "Πολιτισμός & Περιβάλλον Εν Πλω" με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου και ώρα 10:30 π.μ. στη συνεδριακή αίθουσα του Ξενοδοχείου "Δανάη" στην Αίγινα.

Με αφορμή την προσεχή έναρξη των ενεργειών υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος, μέσω των δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεων και των ιδιωτικών επενδύσεων, η ημερίδα, σηματοδοτεί έναν νέο κύκλο ενεργειών ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής των Νήσων Αττικής. Η αναπτυξιακή στρατηγική προσβλέπει στην ανάπτυξη της περιοχής του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής μέσω της ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων της κάθε νήσου.

Στόχος είναι η ανάδειξη των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτισμού ως βάση για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της συνεργασίας, της διασύνδεσης των τομέων παραγωγικής δραστηριότητας και της καινοτομίας. Στελέχη της Εταιρείας και ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες, θα βρεθούν στο νησί της Αίγινας κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Δικτύου και Δημάρχου Αίγινας κου Δημητρίου Μούρτζη, για να παρουσιάσουν το πρόγραμμα CLLD/ LEADER στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (στόχοι, μέτρα, δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, επιλέξιμες δαπάνες, κ.λπ.).

Η εκδήλωση έχει στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος, την υποβολή προτάσεων, απόψεων και ιδεών στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος.


Ενημερωτική Εκδήλωση στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού
προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 του Δικτύου

Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής

Τρίτη 05/12/2017, 10:30 π.μ.

Συνεδριακή Αίθουσα Ξενοδοχείου «Δανάη»,
οδός Νίκου Καζαντζάκη 43, Αίγινα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

10:30 Προσέλευση

10:45
Χαιρετισμοί – Άνοιγμα Εκδήλωσης - Χαιρετισμοί επισήμων
Χαιρετισμός Δημάρχου Αίγινας, κου Δημητρίου Μούρτζη, Προέδρου Δ.Σ. Δικτύου
Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής
Χαιρετισμός Δημάρχου Κυθήρων κου Ευστράτιου Χαρχαλάκη, Προέδρου Επιτροπής
Διαχείρισης Προγράμματος CLLD 2014 – 2020

11:00
«Παρουσίαση Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής και του Σχεδίου
Δράσης ανάπτυξης της τοπικής στρατηγικής»
Εισηγητής: κος Μαρίνης Μπερέτσος,
Διαχειριστής Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής,
Συντονιστής Τοπικού Προγράμματος CLLD 2014 - 2020
11:15
«Παρουσίαση τοπικού προγράμματος «Πολιτισμός και περιβάλλον ‘εν πλω’»»
Εισηγήτρια: κα Χριστίνα Καλαθά,
Συνεργάτης Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής

11:30
«Γαστρονομικές κοινότητες κι η ανάπτυξη στο πιάτο σας»
Εισηγητής: κος Γεώργιος Πίττας,
μέλος ΔΣ Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας και επικεφαλής του προγράμματος
«Ελληνικό Πρωινό»

11:45
«Καλές πρακτικές δικτύωσης πολιτιστικών φορέων»
Εισηγητής: κος Κωνσταντίνος Καρμπέρης,
Σύμβουλος Πολιτιστικής Ανάπτυξης

12:00
«Ο αναπτυξιακός ρόλος του "Δικτύου" και η υποστήριξη των Δήμων»
Εισηγητής: κος Δημήτρης Μπογιατζής,
Συνεργάτης Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής
12:15 Συζήτηση, ερωτήσεις, τοποθετήσεις
12:30 Συμπεράσματα