Το εορταστικό πρόγραμμα για την μετακομιδή των λειψάνων του Αγίου Διονυσίου στο νοσοκομείο Αιγίνης.

Ἑορτάζοντες ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Αἰγίνης τὴν μετακομιδήν τῶν λειψάνων τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου τοῦ Θαυματουργοῦ, Προστάτου τοῦ Ἱδρύματος, καλοῦμεν ἅπαντας , ὅπως συμμετάσχωσιν εἰς τὰς Ἑορταστικὰς ἐκδηλώσεις, αἱ ὁποῖαι θὰ λάβουν χώραν ὡς ἀκολούθως:

Ἑσπέρας Κυριακής 23 ης Αὐγούστου 2020
ὥρα 7:30 μ.μ. Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὕδρας, Σπετσῶν & Αἰγίνης κ.κ. ΕΦΡΑΙΜ

Πρωῒα Δευτέρας 24 ης Αὐγούστου 2020
ὥρα 7:00 π.μ. Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία.
ὥρα10:00π.μ. Κτητορικόν Μνημόσυνον.