Ημερίδες μπριτζ του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας "Ο Καποδίστριας" στο "Δανάη".

Το τμήμα μπριτζ του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας "Ο Καποδίστριας", θα ξεκινήσει ημερίδες ζευγών την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 στο ξενοδοχείο "Δανάη". Συμμετοχή ελεύθερη.

Ο πρόεδρος Βασ. Μουσουλέας
6972037351