Πρόσκληση σε Γενική Τακτική Συνέλευση του Ναυτικού Ομίλου Αίγινας.

1ης Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2021 Ν.Ο.Αίγινας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο.Αίγινας αποφάσισε με συνεδρίασή του και όπως προβλέπει το Καταστατικό του, άρθρο 14 παρ 14.2- 14.3- 14.4 την σύγκληση 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του στις εγκαταστάσεις του στον Λιμενοβραχίονα Αίγινας < ΚΕ> το Σάββατο 24 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00 πμ προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επι των πάρα κάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1/ Aπολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ έτους 2020
2/ Εγκριση οικονομικού Απολογισμού διαχειριστικής περιόδου απο 1/1/2020 εως 31/12/2020 
Ανάγνωση έκθέσεως εξελεγκτικής επιτροπής και απαλλαγής του Δ,Σ και της εξελεγκτικής
 επιτροπής απο κάθε ευθύνη.
3/ Εγκριση προϋπολογισμού 2021

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των ταμειακώς
 εντάξει μελών.

Σε περίπτωση μή υπάρξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή  1η Αυγούστου 2021 και ώρα 11:00 πμ στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της ημερησίας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή η Γ,Σ βρίσκεται σε απαρτία αναξαρτήτως του αριθμού  των παρευρισκομένων μελών.

Ο Πρόεδρος του Ν.Ο.Αίγινας            Ο Γενικός Γραμματέας
Πτερούδης Νικόλαος                        Στάθη Μαργαρίτα

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio στο κινητό σας με τις εφαρμογές της Tunein

Aegina Portal Talk Radio
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player για να ακούσετε: