Η Περιφέρεια Αττικής ενημερώνει τους πολίτες για τους θερμαινόμενους χώρους.


Οι θερμαινόμενοι χώροι του Δήμου Αίγινας.
Οι δημόσιοι θερμαινόμενη χώροι είναι οι ακόλουθοι: Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Αγ.Παρασκευής και Μεριστού, τηλ.επικ.: 2297022800 (λειτουργεί καθημερινά από 8:00 έως 20:00, εργάσιμες μέρες), το Δημαρχείο Αίγινας Οδός Οινώνης 3, τηλ.επικ.: 2297320022 (καθημερινά από 8:00 έως 16:00, εργάσιμες μέρες) και τέλος η συνεδριακή αίθουσα του Κέντρου Υγείας Οδός Τζήκα Μακρίνας, τηλ.επικ.: 2293200111/112 (καθημερινά επί 24ου βάσεως).