Ο Άρης Παύλος, υπεύθυνος του φωτογραφικού εργαστηρίου του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας, νικητής διαγωνισμού φωτογραφίας.

Ο υπεύθυνος του φωτογραφικού εργαστηρίου του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας "Ο Καποδίστριας" κ. Άρης Παύλος, ήταν ο πρώτος νικητής στον διαγωνισμό του PHOTOnet.