Βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο του Κέντρου Υγείας Αίγινας. Επικοινωνία μόνο στο 2297320100.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο κεντρικό σύστημα του τηλεφωνικού δικτύου στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, μέχρι αποκατάσταση της βλάβης λειτουργεί μόνο η γραμμή 2297320100.