Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο του Κέντρου Υγείας Αίγινας.

Σας ενημερώνουμε ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη στο τηλεφωνικό δίκτυο του Κέντρου Υγείας Αίγινας.