Κέντρο Υγείας Αίγινας. Ανακοίνωση για την συνταγογράφηση. [upd] Αποκαταστάθηκε.

Κέντρο Υγείας Αίγινας. Ανακοίνωση.
Γνωρίζουμε στους συμπολίτες μας, ότι λόγω βλάβης στο internet, δεν είναι δυνατή η συνταγογράφηση, μέχρι την αποκατάσταση της.

Αποκαταστάθηκε