Νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για το ιατρείο του κυρίου Σωκράτη Δούκα.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας, το χειρουργικό ιατρείο του ιατρού Σωκράτη Δούκα, επεκτείνει τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει στους κατοίκους του νησιού, με την προσθήκη νέων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, που συνοδεύονται από την χρήση νέων ιατρικών μηχανημάτων νοσοκομειακού επιπέδου. Με αυτόν τον τρόπο το ιατρείο μπορεί να καλύψει πλέον ένα μεγάλο φάσμα αναγκών, ώστε τα περιστατικά να αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικότητα και να μην χρειάζεται η μετάβαση του ασθενούς σε άλλη ιατρική μονάδα της Αθήνας ή του Πειραιά.


Για το σκοπό αυτό ο κύριος Δούκας, παρουσίασε τον νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του ιατρείου του, περιγράφοντας αναλυτικά τις δυνατότητες που παρέχει, τόσο σε επίπεδο επειγόντων περιστατικών, όσο και σε άλλα θέματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Με την ευκαιρία ο κύριος Δούκας ευχαρίστησε τους κατοίκους της Αίγινας, για την εμπιστοσύνη που έδειξαν σε αυτή την προσπάθεια, εμπιστοσύνη που οδήγησε στην επιτυχημένη έκβαση κρίσιμων περιστατικών. Στο video που συνοδεύει το άρθρο παρουσιάζονται αναλυτικά οι προσφερόμενες ιατρικές υπηρεσίες, ενώ ακόμη περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην διεύθυνση https://aeginamedical.gr