Ανακοίνωση του Κέντρου Υγείας Αίγινας για τις ημέρες λειτουργίας των Αγροτικών Ιατρείων.

Δευτέρα       Μεσαγρός                                            9:00-1400
Τρίτη          κάθε 1η και 3η του μήνα Βαθύ                9:00-1400
                  κάθε 2η και 4η του μήνα Αγίοι                9:00-1400
Τετάρτη      Πέρδικα                                               9:00-1400
Πέμπτη       κάθε 1η του μήνα Πόρτες και Αγία Μαρίνα 9:00-1400