Πρόγραμμα λειτουργίας Αγροτικών Ιατρείων.

Δευτέρα Μεσαγρός 9:00-14:00
Τρίτη κάθε 1η του μήνα Kυψέλη 9:00-14:00
  κάθε 2η και 4η του μήνα Βαθύ 9:00-14:00
  κάθε 3η του μήνα Αγίους  
Τετάρτη Πέρδικα 9:00-14:00
Πέμπτη κάθε 1η του μήνα Πόρτες και Αγία Μαρίνα 9:00-14:00