Νοσοκομείο Αιγίνης "Ο Άγιος Διονύσιος". Από Μ. Πέμπτη έως την Τρίτη του Πάσχα δεν θα διενεργούνται μοριακά (PCR) test.

Νοσοκομείο Αιγίνης "Ο Άγιος Διονύσιος". Ανακοίνωση.
Από Μεγάλη Πέμπτη 29/4 έως και Τρίτη του Πάσχα 4/5 δεν θα υπάρχει δυνατότητα διενέργειας Μοριακού (PCR) Test για SARS-CoV2 στο Νοσοκομείο μας.
Εκ της Διευθύνσεως