Δημοσιεύθηκε σήμερα από την 2η ΥΠΕ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πρόσληψη ενός παιδιάτρου για το Κέντρο Υγείας Αίγινας, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών.


Δημοσιεύθηκε σήμερα από την 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πρόσληψη ενός παιδιάτρου για το Κέντρο Υγείας Αίγινας, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Πιο συγκεκριμένα η πρόσκληση, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρει ότι: "H 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, προκειμένου να καλύψει ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αίγινας, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής καθεστώς έκδοσης, από μέρους του, δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, σε πρωινό τακτικό ιατρείο για δύο ημέρες την εβδομάδα, πλήρους ωραρίου (7ώρο) για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών.

Σύμφωνα με την πρόσκληση η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 13-05-2022 έως και 17-05-2022. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κώστας Κατσαφάδος είχε προβεί σε σχετική ανακοίνωση για την προσωρινή λύση στην έλλειψη Παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Αίγινας.