Υπεγράφη η έγκριση για την προκήρυξη της θέσης του παιδιάτρου, στο Κέντρο Υγείας Αίγινας.

 
Στις 4 Αυγούστου 2022, υπεγράφη η απόφαση που αφορά στην έγκριση, για την προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. Στην απόφαση εγκρίνεται η προκήρυξη για την πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και Γενικών Νοσοκομείων-Κέντρων Υγείας και Κέντρων Υγείας ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στον πίνακα της 2η Υ.Πε. περιλαμβάνεται μία θέση Επιμελητή Α', με παιδιατρική ειδικότητα και φορέα το Κέντρο Υγείας Αίγινας, σύμφωνα με το απόσπασμα του σχετικού πίνακα που ακολουθεί: