Η παρουσίαση του βιβλίου των Σ. και Μ. Μπινιάρη "Μια ολοκληρωμένη μελέτη για την ρύπανση και την προστασία του περιβάλλοντος".

Ομάδα Πολιτών Αίγινας για την Ελληνική Πολιτική. Δελτίο Τύπου.
Η παρουσίαση του βιβλίου των Σ. και Μ. Μπινιάρη «Μια ολοκληρωμένη μελέτη για την ρύπανση και την προστασία του περιβάλλοντος» έλαβε χώρα στο «θερμοπώλιο» «Παναγίτσα» την Κυριακή 14/2/2016. Ο κ. Στέφανος Μπινιάρης παρουσίασε με επιστημονική πληρότητα και προσαρμοσμένα στην κοινωνική πραγματικότητα τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την σπάνια ευκαιρία να ενημερωθούν από έναν επιστήμονα ο οποίος εφάρμοσε τις τεχνικές για την προστασία του περιβάλλοντος από την θέση του επί εικοσαετία υπεύθυνου εφαρμογής της νομοθεσίας για το περιβάλλον της μεγαλύτερης μη κρατικής ευρωπαϊκής εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Πέραν τούτων ο κ. Σ. Μπινιάρης είναι ένας Έλληνας που τιμά την ελληνική επιστημονική κοινότητα με τις καινοτόμες ανακαλύψεις του στον τομέα της μηχανολογίας. Η συνεισφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος έχει διακριθεί και ο ίδιος έχει τιμηθεί με το μετάλλιο της «Επιτροπής για την Προστασία της Ατμόσφαιρας» από τον Σύνδεσμο Γερμανών Μηχανικών. Το δε βιβλίο αποτελεί βιβλίο αναφοράς για τα ζητήματα του περιβάλλοντος και θα ήταν χρησιμότατο να διδάσκεται, όπως επισημάνθηκε και στην συζήτηση που ακολούθησε την παρουσίασή του.