"Αρλεκίνοι". Έκθεση ζωγραφικής του Αναστάση Ιωάννου στα "Περδικιώτικα".


Αρλεκίνοι. Έκθεση ζωγραφικής του Αναστάση Ιωάννου στα "Περδικιώτικα". Εγκαίνια 6 Αυγούστου και ώρα 8 μ.μ.

Αναστάσης Ιωάννου
Γεννήθηκα στην Αθηνά το 1990. Σπούδασα μαθηματικά́και φυσικές επιστήμες στο Εθνικό́ Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2008-2013), και είμαι τελειόφοιτος φοιτητής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Στην πρώτη μου ατομική́έκθεση παρουσιάζω μια σειρά́ από́ πορτραίτα. Η σειρά́αυτή́, αποτελεί́το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας να μετατρέψω τα χρώματα σε συναισθήματα μέσω μορφών που - άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο - θυμίζουν πρόσωπα. Σημαντικό́ρόλο στη διαμόρφωση του έργου έπαιξε το μπαρ που εργαζόμουν παράλληλα με τις σπουδές μου, και όπου είχα τη δυνατότητα να παρατηρώ́τους ανθρώπους γύρω μου και ειδικά́τα πρόσωπα, τους μορφασμούς και τις ματιές των, στα οποία φανερά́ή κεκαλυμμένα εμπεριέχονται συναισθήματα. Επιπλέον θα παρουσιαστούν και δυο φιγούρες για τους φίλους μου, Φοίβη και Φοίβο για όσα ζήσαμε στην προετοιμασία για την εισαγωγή́μου στην ΑΣΚΤ.