Η ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αίγινας.


Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς πρόεδρος κ. Νικόλαος Πτερούδης, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί, στην ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, για την εκλογή των μελών  της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.


Υπενθυμίζεται ότι η εκλογή των μελών  της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής διεξάγεται σε συνέχεια της ίδιας ειδικής συνεδρίασης, για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η σχετική συνεδρίαση παρουσιάστηκε λίγο νωρίτερα από το Aegina Portal και μπορείτε να την δείτε εδώ.
 
Τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εκλέγονται, εκ νέου, την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022. Ως εκ τούτου, η δεύτερη θητεία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , ακολουθώντας τη θητεία των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεκινά με τη νέα εκλογή των μελών τους την 9η Ιανουαρίου 2022 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.
 
Υπενθυμίζεται η Οικονομική Επιτροπή και η Ποιότητα Ζωής στην Αίγινα, με βάση τον αριθμό των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου είναι επταμελής. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο δήμαρχος ή αντιδήμαρχος. Δύο αντιδήμαρχοι ορίζονται από τον δήμαρχο ως μέλη. Τα εκλεγόμενα μέλη είναι τέσσερα, ένα εκ των οποίων, υποχρεωτικά από την παράταξη του Δημάρχου. Συνολικά δηλαδή επτά.
 
Η εκλογή των μελών γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά παράταξη με μυστική ψηφοφορία. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται το όνομα της παράταξης και ακολούθως τα ονόματα των υποψηφίων μελών της επιτροπής. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε τόσους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, όσος ο αριθμός των συμβούλων που εκλέγονται συνολικά. Ψηφοδέλτιο με μεγαλύτερο αριθμό επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Ως μέλη των επιτροπών εκλέγονται οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών υποψήφιοι κάθε παράταξης και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούται αυτή στην επιτροπή. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε παράταξης θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη αυτής. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών εδώ.
 
Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων με το ίδιο ψηφοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας.
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3,4 και 6 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, στην Οικονομική Επιτροπή:  η Παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος "Αίγινα αποφασίζεις" δικαιούται ένα εκλεγόμενο μέλος, η Παράταξη "Αίγινα εν δράσει" δικαιούται ένα  εκλεγόμενο μέλος,  η Παράταξη " Αίγινα μπορείς " δικαιούται ένα εκλεγόμενο μέλος και  η Παράταξη "Αίγινα ώρα συνεργασίας" δικαιούται ένα εκλεγόμενο μέλος, ανά επιτροπή. 
 
Οι προτάσεις των παρατάξεων:
 
Από την παράταξη του κ. Γιάννη Ζορμπά προτάθηκαν για την Οικονομική Επιτροπή η κ. Μαίρη Κουκούλη και ο κ. Στέλιος Θεριανός. Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η κ. Μαίρη Κουκούλη και ο κ. Μάριος Γκαρής.
Από την παράταξη του κ. Δημήτρη Μούρτζη προτάθηκαν  για την Οικονομική Επιτροπή ο  κ. Σταμάτης Μαρμαρινός και ο κ. Γεώργιος Μούρτζης. Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ο κ. Γεώργιος Μούρτζης και ο κ. Σταμάτης Μαρμαρινός.
Από την παράταξη του κ. Παναγιώτη Κουκούλη προτάθηκαν για την Οικονομική Επιτροπή ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης και ο κ. Γρηγόριος Γαλάνης. Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ο κ. Νεκτάριος Λεούσης και ο κ. Ευάγγελος Μπαρμπέρης.
Από την παράταξη του κ Φίλιππου Τζίτζη προτάθηκε για την Οικονομική Επιτροπή ο κ. Φίλιππος Τζίτζης. Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ο κ. Φίλιππος Τζίτζης.
 
Οικονομική Επιτροπή:
 
Η κ. Μαίρη Κουκούλη με 6 ψήφους (με επιφύλαξη γιατί δεν καταγράφεται καλά στο video)
Ο κ. Σταμάτης Μαρμαρινός με 3 ψήφους
Ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης με 3 ψήφους
Ο κ. Φίλιππος Τζίτζης με 1 ψήφο.
 
Επιτροπή Ποιότητα Ζωής:
 
Η κ. Μαίρη Κουκούλη με 7 ψήφους
Ο κ. Γιώργος Μούρτζης με 4 ψήφους
Ο κ. Νεκτάριος Λεούσης με 3 ψήφους
Ο κ. Φίλιππος Τζίτζης με 1 ψήφο.
 
Σημειώνεται ότι δεν αναγνώστηκαν τα ονόματα που θεωρούνται μετά την ψηφοφορία και την καταμέτρηση των ψήφων ως αναπληρωματικά. Όπως είπε ο γραμματέας κ. Αθανάσιος Λορέντζος αυτά θα γίνουν γνωστά όταν αναρτηθεί το πρακτικό της συνεδρίασης.
 
[1]
* Παρ.1 Άρθρο 101 ΝΟΜΟΣ 4876/2021
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) τροποποιείται το πέμπτο εδάφιο ως προς την παράταξη που προηγείται σε περίπτωση ίσου υπολοίπου, προστίθεται έκτο εδάφιο, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Για τον υπολογισμό των μελών κάθε παράταξης στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής διαιρείται ο συνολικός αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου με τον αριθμό των εκλεγόμενων μελών και ο αριθμός αυτός, έως δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε παράταξης με το εκλογικό μέτρο και η κάθε παράταξη εκλέγει στις επιτροπές αριθμό μελών ίσο με το ακέραιο μέρος της διαίρεσης. Για τη διαδικασία αυτήν, τυχόν ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι λογίζονται αθροιστικά ως μια ενιαία παράταξη. Εφόσον το άθροισμα των μελών που έχουν εκλεγεί κατ’ εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου υπολείπεται του συνόλου του αριθμού των μελών που εκλέγονται στην επιτροπή, οι παρατάξεις εκλέγουν ανά μια, ακόμα και εάν δεν έχουν εκλέξει μέλος κατά τα ανωτέρω, ένα μέλος με βάση το μεγαλύτερο υπόλοιπο της ανωτέρω διαίρεσης και μέχρι συμπλήρωσης των μελών που εκλέγονται συνολικά. Σε περίπτωση ίσου υπολοίπου, προηγείται η παράταξη που έχει λάβει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στις εκλογές των δημοτικών αρχών. Στην περίπτωση σύμπραξης υπολογίζεται το άθροισμα των ψήφων που έλαβαν στις εκλογές των δημοτικών αρχών οι παρατάξεις που έχουν συμπράξει.».
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png