Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 13ης Απριλίου 2022.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, η οποία έγινε διά ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση). Εδώ μπορείτε να δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στα videos που ακολουθούν μπορείτε να δείτε όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.