Η εισήγηση του κ. Παναγιώτη Κουκούλη στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον υποθαλάσσιο αγωγό και η έκθεση για τη μελέτη Εκτίμησης και Διαχείρισης Κινδύνου.

thema-ypoualassiou-agogou.jpg

Ένα θέμα με μεγάλο ενδιαφέρον και χρησιμότητα, σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν τη σύμβαση της κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού και της ασφαλούς λειτουργία του, συζητήθηκε στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβούλιο, που έγινε στις 13 Φεβρουαρίου 2023
. Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης, μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Πρόκειται για ζητήματα της "επόμενης ημέρας", όπως τα έχει χαρακτηρίζει ο ίδιος, αρκετές φορές στο παρελθόν, με παρεμβάσεις του, τόσο στην Οικονομική Επιτροπή, όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Πολλά από τα σχετικά, επιμέρους θέματα, είναι "αχαρτογράφητα νερά", καθώς ο Δήμος Αίγινας, ως κύριος του έργου, καλείται πλέον να φροντίσει για την ασφάλειά του, να εξετάσει και να αποτυπώσει με αποφάσεις και ενέργειες, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, όπως αυτές προκύπτουν από την σύμβαση του έργου.

Η συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο έγινε με φόντο, τη συζήτηση ενός παρόμοιου θέματος στο ΠΕΣΗ Αττικής, στις 25 Ιανουαρίου 2023. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό, ότι ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης είπε ότι ενημερώθηκε από το Aegina Portal, για τη συνεδρίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

Σε αυτό το δημοσίευμα, θα παρουσιαστούν δύο κείμενα. Το πρώτο είναι η εισήγηση του κ. Παναγιώτη Κουκούλη και το δεύτερο η “Συνοπτική Γενική Έκθεση για την Εκτίμηση και Διαχείριση Κινδύνου για τον υποθαλάσσιο αγωγό”.

Μάλιστα, το δεύτερο, συντάχθηκε από την εφαρμογή  ChatGPT, την εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης έθεσε υπόψη της εφαρμογής, τα γενικά δεδομένα του υποθαλάσσιου αγωγού, όπως αυτά παρατίθενται στην παράγραφο Α' της Έκθεσης, και ζήτησε απαντήσεις σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου, τα μέσα πρόληψης και αποτροπής, την ασφάλιση του αγωγού και τους εναλλακτικούς τρόπους υδροδότησης της Αίγινας. 

Όπως σχολίασε ο κ. Κουκούλης, οι απαντήσεις που πήρε από αυτήν την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης τον εντυπωσίασαν, αφενός για την ταχύτητα - τις έλαβε εντός δευτερολέπτων - και αφετέρου για το περιεχόμενο.

"Μπορεί ορισμένες να έχουν γενικό χαρακτήρα (αφού βασίζονται σε λίγες γενικές πληροφορίες που έδωσα για το έργο) αλλά στην πλειονότητά τους είναι εύστοχες και συγκροτημένες με συστηματικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, η Έκθεση αυτή δίνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες και μας δίνει μιαν εικόνα για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα μιας πλήρους μελέτης Εκτίμησης και Διαχείρισης Κινδύνου για τον υποθαλάσσιο αγωγό. Αυτή η πλήρης μελέτη πρέπει να εκπονηθεί από εταιρεία που ειδικεύεται σ’ αυτόν τον τομέα (αναφέρθηκα σ’ αυτές τις εταιρείες στη συνεδρίαση της 13ης Φεβρουαρίου 2022), θα βασίζεται σε λεπτομερή στοιχεία για τον αγωγό και θα δώσει τεκμηριωμένες απαντήσεις για το καίριο ζήτημα της ασφαλούς λειτουργίας του υποθαλάσσιου αγωγού", αναφέρει ο κ. Κουκούλης σε σημείωμα για την έκθεση.

Ακολουθεί το κείμενο της εισήγησης:

Γενικά

Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση με αντικείμενο την ασφαλή λειτουργία του υποθαλάσσιου αγωγού, ιδιαίτερα μετά τις 3 προσπάθειες δολιοφθοράς, η τελευταία από τις οποίες προκάλεσε βλάβη στον αγωγό δημιουργώντας ρήγμα στον σωλήνα. 

Το θέμα της ασφαλούς λειτουργίας του αγωγού συζητήθηκε και πρόσφατα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής της 25 ης Ιανουαρίου 2023.

Από τις συζητήσεις αυτές προκύπτουν ερωτηματικά και απορίες. Ζήτησα να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να τεθούν με συστηματικό τρόπο τα ερωτήματα και να επιδιωχθεί να δοθούν απαντήσεις και διευκρινίσεις για το πολύ σημαντικό ζήτημα της ασφαλούς λειτουργίας του υποθαλάσσιου αγωγού. 

Αρμοδιότητες – Υποχρεώσεις

Από τις 19/1/2022 και για περίοδο 3 ετών την ευθύνη της λειτουργίας του αγωγού έχει η ανάδοχος εταιρεία. Στις υποχρεώσεις της περιλαμβάνεται η επισκευή τυχόν βλάβης του αγωγού και η κάλυψη της σχετικής δαπάνης. Η δαπάνη επισκευής και αποκατάστασης, όμως, βαρύνει τον κύριο του έργου (δηλαδή τον Δήμο Αίγινας) στην περίπτωση που η ζημία προκλήθηκε από άγκυρα πλοίου ή δολιοφθορά ή τρομοκρατική ενέργεια
(Τεύχη δημοπράτησης, Τεύχος 3: Τεχνική Περιγραφή, άρθρο 3.3.)

Στις υποχρεώσεις του κυρίου του έργου, δηλαδή του Δήμου, περιλαμβάνεται επίσης ήδη από τις 19/1/2022 η φύλαξη του έργου (Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής της 5/3/2015, άρθρο 9.2.)
Μετά το τέλος της 3ετούς περιόδου, δηλαδή από τις 19/1/2025, η συνολική μέριμνα για τον υποθαλάσσιο αγωγό (λειτουργία, συντήρηση, επιτήρηση, επισκευές κλπ.) είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα και υποχρέωση του Δήμου Αίγινας. 

Ερωτήματα και απορίες

Τα ερωτήματα, τα οποία τίθενται σχετικά με την ασφαλή λειτουργία του υποθαλάσσιου αγωγού, και τα οποία εντείνονται μετά τις πράξεις δολιοφθοράς, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα εξής:
1. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που απειλούν το έργο;
2. Ποιες είναι οι πιθανότητες να συμβούν;
3. Τι ζημιές και βλάβες μπορεί να προξενήσουν;
4. Πώς επισκευάζεται τυχόν ζημία ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του αγωγού;
5. Ποιος είναι ο χρόνος που απαιτείται για την επισκευή και την αποκατάσταση;
6. Ποιες είναι οι δυνατότητες για πρόβλεψη – πρόληψη – αποτροπή των ζημιών;
7. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων ανάγκης;
8. Είναι απαραίτητη η ασφαλιστική κάλυψη του έργου; Και για ποιους κινδύνους;
9. Ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι υδροδότησης σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού;
10. Ποιος εναλλακτικός τρόπος τροφοδότησης είναι ο βέλτιστος και πώς μπορεί να υλοποιηθεί;

Η απάντηση στα ερωτήματα

Τα ερωτήματα αυτά δεν τίθενται για πρώτη φορά. Συνοδεύουν κάθε τεχνικό έργο και η απάντησή τους είναι απαραίτητη όταν, ιδίως, πρόκειται για μεγάλα έργα με κρίσιμη λειτουργία.
Η απάντηση στα ερωτήματα δίνεται με την εκπόνηση επιστημονικής μελέτης Εκτίμησης και Διαχείρισης Κινδύνου.

Θεωρώ ότι αυτός ακριβώς είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να απαντηθούν τα κρίσιμα ερωτήματα και αυτό προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Διοίκηση του Δήμου: την εκπόνηση «Μελέτης Εκτίμησης και Διαχείρισης Κινδύνου για το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της Αίγινας με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ στην Σαλαμίνα».

Ακολουθεί το κείμενο της έκθεσης για την εκτίμηση κινδύνου:

Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου. Συνοπτική Γενική Έκθεση


Α. Βασικά δεδομένα – Τα χαρακτηριστικά του υποθαλάσσιου αγωγού

Ο υποθαλάσσιος αγωγός έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 1. Συνδέει τα νησιά Σαλαμίνα και Αίγινα, στον Σαρωνικό κόλπο, στην Ελλάδα. 
 2. Τροφοδοτεί με πόσιμο νερό το νησί της Αίγινας.
 3. Έχει μήκος 14 χιλιόμετρα.
 4. Έχει διάμετρο 630 mm και το υλικό κατασκευής είναι HDPE 16 atm
 5. Εδράζεται στον βυθό. Το βάθος της θάλασσας είναι 0 - 90 μέτρα
 6. Για προστασία καλύπτεται με τσιμεντοστρώματα.
 7. Πλησίον ευρίσκεται το αγκυροβόλιο του λιμένα του Πειραιά. Τα όρια του αγκυροβολίου απέχουν περίπου 1000 μέτρα από τον αγωγό
 8. Κατά μήκος του αγωγού έχει απαγορευθεί η αλιεία. Είναι πιθανόν η απαγόρευση να παραβιασθεί από ανεμότρατες.
 9. Στην περιοχή που έχει ποντισθεί ο αγωγός διέρχονται επιβατηγά πλοία, αλιευτικά, πετρελαιοφόρα, φορτηγά και πλοία που μεταφέρουν LNG.
 10. Ο αγωγός είναι σε λειτουργία από τον Ιανουάριο 2022. Στο διάστημα μέχρι σήμερα έχουν διαπραχθεί 2 προσπάθειες δολιοφθοράς με εκρηκτικά. Στην τελευταία προσπάθεια προκλήθηκε ρήγμα μήκους 15 εκατοστών στον σωλήνα.

Β. Εκτίμηση κινδύνου

Ο κίνδυνος βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων φυσικών, περιβαλλοντικών και ανθρώπινων παραγόντων.

Φυσικοί παράγοντες:

 • Η διάμετρος του αγωγού, 630 mm και το υλικό HDPE 16 atm, υποδηλώνουν ότι ο αγωγός είναι στιβαρός και ανθεκτικός στην κανονική φθορά. Ωστόσο, μια ξαφνική βίαιη πρόσκρουση, όπως από την άγκυρα ενός πλοίου ή τα εργαλεία ενός αλιευτικού, θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει ζημιά.
 • Η παρουσία τσιμεντοστρωμάτων παρέχει έναν βαθμό προστασίας στον αγωγό, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό σε περίπτωση σοβαρής πρόσκρουσης.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες:

 • Το βάθος του αγωγού, έως 90 μέτρα, και η θέση του στον Σαρωνικό κόλπο, ο οποίος είναι γνωστός για τις μέτριες έως ταραγμένες συνθήκες της θάλασσας, αυξάνει τον κίνδυνο ζημιών από ρεύματα, κύματα και καταιγίδες.
 • Το ενδεχόμενο σεισμού συνιστά επίσης, κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στον αγωγό

Ανθρώπινος παράγοντας:

 • Η κοντινή απόσταση του αγωγού από το αγκυροβόλιο του λιμανιού του Πειραιά και η συχνή διέλευση πλοίων, συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοφόρων, φορτηγών πλοίων και πλοίων μεταφοράς LNG, αυξάνουν τον κίνδυνο ζημιών από άγκυρες ή συγκρούσεις πλοίων.
 • Η απαγόρευση της αλιείας κατά μήκος του αγωγού ενδέχεται να μην τηρείται πάντα, και ο αγωγός θα μπορούσε ενδεχομένως να υποστεί ζημία από αλιευτικά εργαλεία.
 • Οι δύο απόπειρες δολιοφθοράς με εκρηκτικά, με την πιο πρόσφατη να προκαλεί ρωγμή μήκους 15 εκατοστών στον αγωγό σε βάθος 15 μέτρων, υπογραμμίζει επίσης τον κίνδυνο σκόπιμης ζημιάς στον αγωγό.

Συμπερασματικά, ο κίνδυνος ζημιάς στον υποθαλάσσιο αγωγό είναι μέτριος έως υψηλός, δεδομένης της πρόσφατης εμπειρίας με κακόβουλες ενέργειες (δολιοφθορά), της εγγύτητάς του με τις ναυτιλιακές οδούς, της πιθανότητας βλάβης από αλιευτικά εργαλεία και της έκθεσής του σε περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως ρεύματα, κύματα, καταιγίδες και σεισμούς. 

Είναι σημαντικό να εφαρμοστούν μέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων, όπως η τακτική παρακολούθηση, η συντήρηση και τα σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Γ. Προτάσεις για μέσα παρακολούθησης και επιτήρησης - Γενικά

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση του υποβρύχιου αγωγού:

 1. Τακτική επιθεώρηση: Οι τακτικές επιθεωρήσεις του αγωγού με τη χρήση υποβρύχιων καμερών ή τηλεχειριζόμενων οχημάτων (ROVs) μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό πιθανών ζημιών και στην εκτίμηση των επιπτώσεών τους.
 2. Απεικόνιση σόναρ: Η χρήση τεχνολογίας σόναρ για τη δημιουργία εικόνων υψηλής ανάλυσης του αγωγού και του βυθού μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό αλλαγών στο περιβάλλον ή πιθανής ζημιάς στον αγωγό.
 3. Ακουστική παρακολούθηση: Η εγκατάσταση ακουστικών αισθητήρων κατά μήκος του αγωγού μπορεί να ανιχνεύσει αλλαγές στον ήχο που μπορεί να υποδηλώνουν ζημιά, όπως διαρροές ή σπασίματα στον αγωγό.
 4. Εσωτερική επιθεώρηση της γραμμής: Οι περιοδικές εσωτερικές επιθεωρήσεις του αγωγού μπορούν να πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας την τεχνολογία smart pig, η οποία μπορεί να ανιχνεύσει πιθανά προβλήματα όπως διάβρωση, ρωγμές και παραμορφώσεις.
 5. Ανάλυση δεδομένων: Η τακτική ανάλυση δεδομένων αγωγών, όπως δεδομένα πίεσης και ροής, μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό αλλαγών που μπορεί να υποδηλώνουν ζημιά ή πιθανά προβλήματα.
 6. Μοντελοποίηση κινδύνου: Η εκπόνηση και τακτική ενημέρωση των μοντέλων κινδύνου που λαμβάνουν υπόψη τους φυσικούς, περιβαλλοντικούς και ανθρώπινους παράγοντες που επηρεάζουν τον αγωγό μπορεί να βοηθήσει στην ιεράρχηση των προσπαθειών παρακολούθησης και στον εντοπισμό τομέων αυξημένου κινδύνου.

Είναι σημαντικό να εφαρμοστεί ένας συνδυασμός αυτών των μεθόδων για να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και συνεχής παρακολούθηση του υποθαλάσσιου αγωγού.

Δ. Αποτροπή κακόβουλων ενεργειών - Προτάσεις για μέσα παρακολούθησης και επιτήρησης

Έχοντας ως δεδομένο τις 3 απόπειρες δολιοφθοράς του αγωγού, η μία από τις οποίες προκάλεσε ρωγμή στον σωλήνα, συνιστάται η εφαρμογή μιας πολυεπίπεδης προσέγγισης ασφαλείας που αντιμετωπίζει τους πιθανούς κινδύνους και απειλές για τον αγωγό. Ορισμένα ειδικά μέτρα που θα μπορούσαν να εξεταστούν περιλαμβάνουν:

 1. Φυσική ασφάλεια: Η φυσική ασφάλιση του αγωγού μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και πιθανής ζημιάς. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την εγκατάσταση φυσικών φραγμάτων ή περιφράξεων γύρω από τον αγωγό και τη χρήση περιπολικών σκαφών για την παρακολούθηση της περιοχής.
 2. Επιτήρηση και παρακολούθηση: Η εγκατάσταση καμερών και άλλου εξοπλισμού παρακολούθησης για την επιτήρηση του αγωγού και του περιβάλλοντός του μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό και την πρόληψη κακόβουλων προσπαθειών βλάβης του αγωγού. Αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την ανάπτυξη υποβρύχιων drones ή αυτόνομων οχημάτων για την επιθεώρηση του αγωγού για ενδείξεις ζημιάς ή παραβίασης.
 3. Ασφάλεια πληροφοριών: Η προστασία ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με τον αγωγό και τη θέση του, καθώς και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του αγωγού, μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή κακόβουλων παραγόντων από τη χρήση αυτών των πληροφοριών για την πρόκληση ζημιάς. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την εφαρμογή αυστηρών ελέγχων πρόσβασης και κρυπτογράφησης δεδομένων, καθώς και τακτικών αξιολογήσεων ασφαλείας για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πιθανών τρωτών σημείων.
 4. Σχεδιασμός αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης: Η ανάπτυξη και η τακτική δοκιμή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι ο αγωγός και το περιβάλλον του μπορούν να ασφαλιστούν γρήγορα και η ζημιά στον αγωγό μπορεί να αποκατασταθεί γρήγορα σε περίπτωση κακόβουλης επίθεσης.
 5. Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών: Η συνεργασία με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κοινοτήτων, των ναυτιλιακών εταιρειών και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, μπορεί να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για τον αγωγό και να τους ενθαρρύνει να αναφέρουν τυχόν ύποπτες δραστηριότητες ή πιθανές απειλές.

Είναι σημαντικό να αξιολογούνται και να επικαιροποιούνται τακτικά αυτά τα μέτρα ασφαλείας, ώστε να διασφαλίζεται ότι παραμένουν αποτελεσματικά στην πρόληψη κακόβουλων προσπαθειών πρόκλησης βλάβης στον αγωγό και να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αλλαγές στο τοπίο απειλών ή στην υποδομή του αγωγού.

Ε. Σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης - Γενικά

Ένα σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για έναν υποθαλάσσιο αγωγό θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Ομάδα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης: Το σχέδιο θα πρέπει να καθορίζει τους ρόλους και τις ευθύνες της ομάδας αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων ή των οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης ανάγκης.
 2. Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης: Το σχέδιο θα πρέπει να περιγράφει συγκεκριμένες διαδικασίες για την αντιμετώπιση διαφόρων τύπων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως διαρροές αγωγών, σπασίματα ή ζημιές από άγκυρες σκαφών ή αλιευτικά εργαλεία ή άλλες αιτίες.
 3. Σχέδιο επικοινωνιών: Το σχέδιο θα πρέπει να περιγράφει ένα σαφές και αποτελεσματικό σχέδιο επικοινωνίας που θα περιλαμβάνει τη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών επικοινωνίας, όπως τα σταθερά ή κινητά τηλέφωνα, ή οι ασύρματοι καθώς και ένα σύστημα για τη διανομή πληροφοριών στους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς.
 4. Εξοπλισμός και προμήθειες: Το σχέδιο θα πρέπει να προσδιορίζει τον εξοπλισμό και τις προμήθειες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, όπως ο εξοπλισμός περιορισμού των διαρροών, και να διασφαλίζει ότι οι πόροι αυτοί είναι άμεσα διαθέσιμοι.
 5. Ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού: Το σχέδιο θα πρέπει να περιγράφει διαδικασίες επικοινωνίας με το κοινό, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης, καθώς και διαδικασίες για την ενημέρωση των σχετικών υπηρεσιών και οργανισμών.
 6. Συντονισμός με τοπικές και υπερ-τοπικές υπηρεσίες: Το σχέδιο θα πρέπει να περιγράφει διαδικασίες συντονισμού με τοπικές και υπερ-τοπικές ς υπηρεσίες, όπως οι Λιμενικές Αρχές, κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης.
 7. Εκπαίδευση και ασκήσεις: Το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει την εκπαίδευση της ομάδας αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη διεξαγωγή τακτικών ασκήσεων για να διασφαλιστεί ότι όλοι είναι προετοιμασμένοι και ικανοί να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Είναι σημαντικό να επανεξετάζεται και να επικαιροποιείται τακτικά το σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ώστε να διασφαλίζεται ότι παραμένει συναφές και αποτελεσματικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ζ. Η ασφαλιστική κάλυψη

Συνιστάται να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για έναν υποθαλάσσιο αγωγό. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων μιας έκτακτης ανάγκης, όπως διαρροή ή διακοπή λειτουργίας, παρέχοντας οικονομικούς πόρους για την κάλυψη του κόστους επισκευών, αποζημίωσης για ζημιές και άλλων εξόδων.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ασφάλισης που μπορεί να σχετίζονται με έναν υποβρύχιο αγωγό, όπως:

 • Ασφάλιση αστικής ευθύνης: Αυτός ο τύπος ασφάλισης μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη του κόστους που σχετίζεται με την αποζημίωση τρίτων για ζημιές που προκύπτουν από διαρροή ή βλάβη στον αγωγό, όπως μόλυνση πόσιμου νερού ή ζημιά στο περιβάλλον.
 • Ασφάλιση περιουσίας: Αυτός ο τύπος ασφάλισης μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη του κόστους που σχετίζεται με την επισκευή ή την αντικατάσταση του αγωγού σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής.
 • Ασφάλιση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας: Αυτός ο τύπος ασφάλισης μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη του κόστους που σχετίζεται με την απώλεια εισοδήματος ή κερδών σε περίπτωση διακοπής των λειτουργιών του αγωγού, όπως διαρροή ή διακοπή λειτουργίας.

Είναι σημαντικό να επανεξετάζεται προσεκτικά η ασφαλιστική κάλυψη και να διασφαλίζεται ότι είναι επαρκής για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τον υποθαλάσσιο αγωγό, καθώς και για την περιοδική επανεξέταση και επικαιροποίηση της κάλυψης για να διασφαλιστεί ότι παραμένει σχετική και αποτελεσματική.


Η. Εναλλακτικές μέθοδοι υδροδότησης της Αίγινας σε περίπτωση βλάβης του αγωγού - Γενικά

Σε περίπτωση βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό που τροφοδοτεί με πόσιμο νερό το νησί της Αίγινας, θα πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικές μέθοδοι υδροδότησης για να διασφαλιστεί η συνεχής παροχή καθαρού και ασφαλούς πόσιμου νερού στους κατοίκους του νησιού. Ορισμένες πιθανές εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνουν:

 1. Δεξαμενόπλοια νερού: Η μεταφορά νερού στο νησί με υδροφόρα πλοία μπορεί να είναι ένας γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος προσωρινής παροχής πόσιμου νερού σε περίπτωση βλάβης του αγωγού.
 2. Προσωρινός αγωγός: Η εγκατάσταση ενός προσωρινού αγωγού για την παροχή νερού στο νησί μπορεί να είναι μια πιο μακροπρόθεσμη λύση, ειδικά εάν η ζημιά στον υπάρχοντα αγωγό είναι εκτεταμένη και απαιτεί σημαντικό χρόνο επισκευής.
 3. Μονάδες αφαλάτωσης: Η εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης στο νησί μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη πηγή πόσιμου νερού, ανεξάρτητα από τον υφιστάμενο αγωγό. Η τεχνολογία αφαλάτωσης μπορεί να μετατρέψει το θαλασσινό νερό σε γλυκό νερό και μπορεί να τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιολική ή η ηλιακή ενέργεια.
 4. Φρέατα υπόγειων υδάτων: Η γεώτρηση νέων φρεατίων υπόγειων υδάτων στο νησί μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική πηγή πόσιμου νερού, αν και θα πρέπει να αξιολογηθεί η διαθεσιμότητα υπόγειων υδάτων και η ποιότητά τους.
 5. Διαχείριση λεκανών απορροής: Η εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης λεκανών απορροής για την προστασία και τη διατήρηση των υφιστάμενων υδάτινων πόρων του νησιού, όπως πηγές, ρέματα και λίμνες, μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση αξιόπιστης παροχής πόσιμου νερού.

Είναι σημαντικό να εξεταστεί ένας συνδυασμός αυτών των μεθόδων για να διασφαλιστεί η ανθεκτική και ασφαλής παροχή πόσιμου νερού σε περίπτωση βλάβης του αγωγού. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για την ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης του αγωγού, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής παρακολούθησης και συντήρησης του αγωγού, καθώς και της αποτελεσματικής επικοινωνίας και συντονισμού με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.

10 Φεβρουαρίου 2023

Φωτογραφία από το αρχείο του Aegina Portal.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png