Η υποβολή των προτάσεων της Επιτροπής Μεγάλων Έργων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κατάλογος των προτάσεων και η παρουσίαση του κ. Παναγιώτη Κουκούλη.

 
Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 22 Φεβρουαρίου ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παναγιώτης Κουκούλης, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Επιτροπής για τον σχεδιασμό μεγάλων, χρηματοδοτούμενων τεχνικών έργων του Δήμου, παρουσίασε τις προτάσεις της επιτροπής για την ενημέρωση του Σώματος.

Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή είχε συσταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην συνεδρίαση της 9ης Σεπτεμβρίου 2020 και αποτελείται από τον κ. Κουκούλη Παναγιώτη, επικεφαλής δημοτικής παράταξης του Δήμου, ως Πρόεδρο, τον κ. Μεθενίτη Παντελή, επικεφαλής δημοτικής παράταξης, ως μέλος, τον κ. Καραγιάννη Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, ως μέλος, τον κ. Μούρτζη Αντώνιο, Αντιδήμαρχο Ύδρευσης, ως μέλος και τον κ. Πτερούδη Νικόλαο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, μέλος.
 
Η επιτροπή, το έργο της οποίας ολοκληρώθηκε, είχε εισηγητικό ρόλο. Έργο της επιτροπής ήταν η προετοιμασία του Δήμου ως προς τον σχεδιασμό έργων υποδομής που έχει ανάγκη το νησί, ενόψει του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης", του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και άλλων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Αξιοσημείωτο είναι ότι είχε ολοκληρώσει τις εργασίες της ήδη από τα μέσα Δεκεμβρίου 2020, οπότε και απέστηλε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου το σχετικό πρακτικό και την εισήγηση.

Ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης, που έκανε την παρουσίαση μέσω powerpoint, παρουσιάζοντας τη μεθοδολογία και τη φιλοσοφία της συλλογής των προτάσεων είπε: "Στην επιτροπή η ιδέα ήταν ότι για να συντάξουμε αυτόν τον κατάλογο με τις προτάσεις, θα ήταν προτιμότερο να ρωτήσουμε εκείνους που κατεξοχήν είναι οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι πολίτες και όχι να κατεβάσουμε μόνο τις δικές μας ιδέες. Οι δικές μας ιδέες να είναι απλώς συμπληρωματικές" και συμπλήρωσε ότι: "Σ' αυτή την διεργασία υποβολής των προτάσεων ασχολήθηκαν αρκετές δεκάδες πολίτες με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ίσως και εκατοντάδες. Μπορεί να πει κανείς, κατά κάποιο τρόπο, ότι οι προτάσεις αυτές είναι σαν αποτέλεσμα μίας μικρής και άτυπης δημοσκόπησης, που καλό θα είναι να το δούμε και από αυτή την πλευρά, δηλαδή το τι απασχολεί τους πολίτες".

Η επιτροπή απέστειλε προσκλήσεις προς τα Νομικά Πρόσωπα, τις Κοινότητες, τους Συλλόγους και τους Φορείς του Δήμου Αίγινας, προκειμένου να εκφράσουν ιδέες – προτάσεις για έργα και παρεμβάσεις, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες και σημαντικές για να εκτελεσθούν στον Δήμο την επόμενη περίοδο.
 
Προτάσεις υπέβαλαν:
 • Οι Κοινότητες Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού, Πέρδικας
 • H Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας
 • Τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης
 • H Ένωση Ξενοδόχων νήσου Αίγινας
 • Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παχειάς Ράχης "Το Ελλάνιον Όρος"
 • Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Β’ Δημοτικού Σχολείου
 • Ο Σύλλογος Γυναικών Αίγινας
 • Ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Αίγινας
 • Ο Σύλλογος "Οι Φίλοι της Αίγινας"
 • Οι Πολίτες - Μέλη: Ουρανία Ασημακοπούλου, Δώρα Κουκούλη, Δημήτρης Κουκούλης
Υποβλήθηκαν συνολικά 107 προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές κατηγοριοποιήθηκαν και αποτυπώθηκαν ως ακολούθως:

1. Προτάσεις που μπορούν να συμπεριληφθούν άμεσα στον προγραμματισμού του Δήμου (21 προτάσεις)
2. Προτάσεις που μπορούν να συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό του Δήμου μακροπρόθεσμα (16 προτάσεις)
3. Προτάσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω 2 κατηγορίες αλλά καταγράφονται ως ενδιαφέρουσες ιδέες (10 προτάσεις)

Οι προτάσεις αυτές έχουν ταξινομηθεί στις κατηγορίες:
 • Υποδομές
 • Κοινωνικές Υπηρεσίες
 • Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός
 • Βιώσιμη Κινητικότητα
 • Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις
 • Διάφορα
Οι προτάσεις της Κατηγορίας "Υποδομές" έχουν περαιτέρω ταξινομηθεί στις υποκατηγορίες:
 • Γενικές Μελέτες
 • Αποχέτευση
 • Ύδρευση
 • Καθαριότητα
 • Τεχνικά Έργα
 • Πρωτογενής Παραγωγή
 • Λιμενικά Έργα
 • Τουρισμός
Οι προτάσεις της Επιτροπής Σχεδιασμού προέκυψαν από τις υποβληθείσες προτάσεις, αφού αυτές προσαρμόσθηκαν ώστε να ανταποκρίνονται στον τρόπο διατύπωσης προτάσεων για Δημοτικά έργα. Oρισμένες προτάσεις αφορούν έργα και παρεμβάσεις που υπάρχουν ήδη στον προγραμματισμό του Δήμου, ενώ άλλες αφορούν παρόμοιο έργο και έχουν ομαδοποιηθεί.

Ακολουθούν οι τρεις πίνακες:


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

α/α

Περιγραφή

Κατηγορία

1

Εκπόνηση σχεδίου Πολιτικής Προστασίας

Υποδομές - Γενικές Μελέτες

2

Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες smart city

Υποδομές - Γενικές Μελέτες

3

Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας δημοτικής συγκοινωνίας

Υποδομές - Γενικές Μελέτες

4

Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της Αίγινας

Υποδομές - Γενικές Μελέτες

5

Κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης στην Πέρδικα και το Σφεντούρι

Υποδομές - Ύδρευση

6

Επέκταση δικτύου ύδρευσης της νήσου στις περιοχές Πόρτες και Σφεντούρι

Υποδομές - Ύδρευση

7

Κατασκευή νέου αντλιοστασίου στο Βαθύ στη θέση "Κεραίες"

Υποδομές - Ύδρευση

8

Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας στη πόλη της Αίγινας

Υποδομές - Τεχνικά Έργα

9

Ονοματοδοσία ανώνυμων οδών, αρίθμηση κτιρίων

Υποδομές - Τεχνικά Έργα

10

Προκαταρκτική μελέτη για παραλιακή οδό Αίγινας - Σουβάλας - Βελτίωση τεχνικών χαρακτηριστικών, δημιουργία πεζοδρομίων

Υποδομές - Τεχνικά Έργα

11

Προμήθεια και εγκατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών τύπου LED για την εξοικονόμηση ενέργειας στον Δημοτικό ηλεκτροφωτισμό

Υποδομές - Τεχνικά Έργα

12

Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Αίγινας – Πέρδικας (ύψος Α’ Μαραθώνα)

Υποδομές - Τεχνικά Έργα

13

Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Καποδιστρίου στο ύψος του Γυμνασίου Αίγινας / ΕΠΑΛ

Υποδομές - Τεχνικά Έργα

14

Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για δημιουργία μαρίνας

Υποδομές - Λιμενικά

15

Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για εναλλακτικό εμπορικό/επιβατικό λιμένα

Υποδομές - Λιμενικά

16

Δημιουργία διαδικτυακής πύλης Δήμου Αίγινας

Υποδομές - Τουρισμός

17

Κατασκευή ελικοδρομίου

Κοινωνικές Υπηρεσίες

18

Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για δημιουργία ΚΑΠΗ

Κοινωνικές Υπηρεσίες

19

Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για δημιουργία ΚΔΑΠ

Κοινωνικές Υπηρεσίες

20

Μελέτες επισκευής κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου (Παλαιό Δημαρχείο, Δημοτική αγορά, Δημοτικό Θέατρο, Πύργος Μαρκέλλου)

Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός

21

Μελέτη οδικής παράκαμψης της Σουβάλας

Βιώσιμη κινητικότητα

22

Πληροφοριακη σήμανση κύριου οδικού δικτύου Αίγινας

Βιώσιμη κινητικότητα

23

Αρχαία Ατραπός (από Αγ. Μαρίνα στον Ναό Αφαίας): διαμόρφωση, πλακόστρωση, ηλεκτροφωτισμός

Αναπλάσεις - Διαμορφώσεις

24

Διερευνητική Μελέτη για αξιοποίηση χώρου ιαματικών λουτρών Σουβάλας

Αναπλάσεις - Διαμορφώσεις

25

Διερευνητική Μελέτη για απόκτηση κεντρικού οικοπέδου στη Σουβάλα για δημιουργία χώρων στάθμευσης, αναψυχής, πολιτισμού

Αναπλάσεις - Διαμορφώσεις

26

Προκαταρκτική Μελέτη για αναπλάσεις σε προτεινόμενες περιοχές (Μαραθώνας, Αγ. Ανάργυροι, Αγία Μαρίνα, Βαγία, Μεσαγρός, Αγ. Σωτήρα, Παχειά Ράχη)

Αναπλάσεις - Διαμορφώσεις
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

α/α

Περιγραφή

Κατηγορία

1

Μελέτη φέρουσας ικανότητας Αίγινας

Υποδομές - Γενικές Μελέτες

2

Περιβαλλοντική Μελέτη Αίγινας

Υποδομές - Γενικές Μελέτες

3

Δημιουργία πλατείας στον Μεσαγρό

Υποδομές - Τεχνικά Έργα

4

Δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου

Υποδομές - Τεχνικά Έργα

5

Διαμόρφωση/Αποκατάσταση μονοπατιών Παλαιάς Χώρας - Ηλεκτροφωτισμός

Υποδομές - Τεχνικά Έργα

6

Ολοκλήρωση οδού Μαραθώνας - Καπότηδες - Παχειά Ράχη

Υποδομές - Τεχνικά Έργα

7

Υπογειοποίηση καλωδίων στην Παχιά Ράχη

Υποδομές - Τεχνικά Έργα

8

Αποκατάσταση και ανάδειξη ορεινών διαδρομών

Υποδομές - Τουρισμός

9

Δημιουργία θαλάσσιου πάρκου

Υποδομές - Τουρισμός

10

Δημιουργία Τουριστικού Οργανισμού Αίγινας

Υποδομές - Τουρισμός

11

Αρχαίος Ελαιώνας: Διερευνητική μελέτη για περιβαλλοντική προστασία, διευκόλυνση πρόσβασης και ανάδειξη

Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός

12

Δημιουργία ανοιχτού Θεάτρου

Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός

13

Δημιουργία μονοπατιού πρόσβασης στην περιοχή Σφυρίχτρες στο Όρος και ανάδειξη των μνημείων

Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός

14

Κατασκευή κολυμβητηρίου για αθλητική και θεραπευτική χρήση

Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός

15

Συντήρηση κτιρίου του σχολείου Παχειάς Ράχης

Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός

16

Διερευνητική Μελέτη για ανάπλαση οικοπέδου Κοινοτικού γραφείου Πέρδικας και δημιουργία κτηρίου εκδηλώσεων

Αναπλάσεις - Διαμορφώσεις
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΙΔΕΕΣ

α/α

Περιγραφή

Κατηγορία

1

Απόκτηση και αποκατάσταση κτιρίου Βογιατζή

Διάφορα

2

Διερεύνηση δυνατότητας αξιοποίησης εγκαταστάσεων και χώρων ΕΚΠΑΖ

Διάφορα

3

Διάνοιξη δρόμου Πέρδικα - Πόρτες

Υποδομές - Τεχνικά Έργα

4

Αποκατάσταση αγροτικής οδού στον Μεσαγρό (από Άγ. Δημήτριο έως ταβέρνα Βάκχος)

Υποδομές - Πρωτογενής παραγωγή

5

Διερεύνηση δυνατότητας ενοικίασης από τον Δήμο ακινήτων ιδιοκτησίας κληροδοτημάτων και αξιοποίηση για διαμονή σπουδαστών ή ασθενών

Κοινωνικές Υπηρεσίες

6

Εκπαίδευση / επιμόρφωση πολιτών σε θέματα υγείας, πρόληψης, ψυχολογίας, διατροφής κλπ

Κοινωνικές Υπηρεσίες

7

Τηλεπρόνοια / Τηλεφροντίδα σε ηλικιωμένους

Κοινωνικές Υπηρεσίες

8

Δημιουργία ανοιχτού, υπαίθριου, ελεύθερου Γυμναστηρίου με όργανα γυμναστικής

Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός

9

Μαθήματα πληροφορικής σε ενήλικες

Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός

10

Σύνταξη κανονισμού λειτουργίας Καρναβαλιού Μεσαγρού

Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός