Εγκρίθηκε το πρακτικό και ανακηρύχθηκε ο προσωρινός μειοδότης για το έργο της προστασίας του πρανούς στα Βροχεία.

vroxeia-pranes.jpg

Πρόκειται για την απόφαση που αφορά στην έγκριση του πρώτου πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. Επένδυση και προστασία πρανούς στην επαρχιακή οδό Αίγινας - Πέρδικας στη θέση Βροχεία", η οποία όμως ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Αυτή η καθυστέρηση οφείλεται, σύμφωνα με το έγγραφο από 16/06/2021 της Τεχνικής Υπηρεσίας που κοινοποιήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή, στην απεργιακή κινητοποίηση των μηχανικών που συμμετείχαν στην Επιτροπή Διαγωνισμού από 23-1-2021 έως 9-3-2021. Υπενθυμίζεται ότι η κατάθεση των προσφορών για το συγκεκριμένο έργο είχε οριστεί στις 20 Ιανουαρίου 2021 και η αποσφράγιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στις 27 Ιανουαρίου 2021, η οποία δεν έγινε λόγω της απεργίας των μηχανικών.

Για το ν λόγο αυτόν η Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση που έγινε στις 22 Ιουνίου 2021 αποφάσισε νέα ημερομηνία για την αποσφράγιση των προσφορών και όρισε την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021.

Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 9 Ιουλίου 2021, τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού Ι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 191.000 ευρώ και ανακήρυξαν τον προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού για το έργο.