Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και το δεύτερο πρακτικό του διαγωνισμού για την προστασία του πρανούς στα Βροχεία.

 
Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου μέσω τηλεδιάσκεψης, τα μέλη της επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα το δεύτερο πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, του έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες, δηλαδή την επένδυση και προστασία του πρανούς στην παραλιακή οδό Αίγινας - Πέρδικας στη θέση Βροχεία. Επίσης ανακήρυξε τον οριστικό ανάδοχο του έργου.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Δύο λόγια για την πορεία του έργου, το οποίο λόγω συνθηκών σημείωσε μεγάλη καθυστέρηση. Η καθυστέρηση οφείλεται, σύμφωνα με το έγγραφο από 16/06/2021 της Τεχνικής Υπηρεσίας που κοινοποιήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή, στην απεργιακή κινητοποίηση των μηχανικών που συμμετείχαν στην Επιτροπή Διαγωνισμού από 23-1-2021 έως 9-3-2021. Υπενθυμίζεται ότι η κατάθεση των προσφορών για το συγκεκριμένο έργο είχε οριστεί στις 20 Ιανουαρίου 2021 και η αποσφράγιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στις 27 Ιανουαρίου 2021, η οποία δεν έγινε λόγω της απεργίας των μηχανικών.
 
Για τον λόγο αυτόν η Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση που έγινε στις 22 Ιουνίου 2021 αποφάσισε νέα ημερομηνία για την αποσφράγιση των προσφορών και όρισε την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021.
Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 9 Ιουλίου 2021, τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού Ι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 191.000 ευρώ και ανακήρυξαν τον προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού για το έργο.

Τέλος, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 9 Ιουλίου 2021, τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού Ι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 191.000 ευρώ και ανακήρυξαν τον προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού για το έργο.