Τι περιελάμβανε η συζήτηση, για την αποδοχή της χρηματοδότησης του έργου "Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Αίγινας" στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης".


Στις 25 Οκτωβρίου 2021 η Ειδική Εφαρμογή Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, δημοσίευσε την ένταξη του έργου "Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Αίγινας" στο Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτης".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνολικού ποσού 3.559.353 ευρώ, μέσω Επενδυτικού δανείου, που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου, δηλαδή του Δήμου Αίγινας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μερικούς μήνες νωρίτερα, στις 29 Μαρτίου 2021 στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής είχαν συζητηθεί εγκρίσεις μελετών για την συμμετοχή σε διάφορες προσκλήσεις και άξονες του προγράμματος. Μία από αυτές ήταν η έγκριση μελετών και συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση ΑΤ01 (Αρ. Πρωτ. 14573/24-7-2020) με τίτλο "Υποδομές Ύδρευσης" του Άξονα Προτεραιότητας "Περιβάλλον" του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" του Υπουργείου Εσωτερικών. (Μελέτες 40 και 44).

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 10 Νοεμβρίου 2021, τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν: Περί Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου του Δήμου Αίγινας με τίτλο "Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Αίγινας" στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης".

Το φυσικό αντικείμενο της πρότασης αποτελείται από τρία υποέργα:

  1. "Επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Αίγινας"
  2. "Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Σταθμών Αυτοματοποιημένης Ανάγνωσης Μετρήσεων Υδρομέτρων"και Ενσωμάτωσής τους στο υφιστάμενο Σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού του Δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας”
  3. Δαπάνη Ετοιμασίας φακέλου υποβολής.
Από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στην συνεδρίαση της 10ης Νοεμβρίου 2021,  πρώτος πήρε τον λόγο ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κουκούλης κατά τη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2021, είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για την επάρκεια των μελετών, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα συγκεκριμένα σημεία.

Είναι αξιοσημείωτο ότι σε εκείνη την τηλεδιάσκεψη είχε λάβει μέρος και ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής, κ. Σταύρος Βεϊόγλου, ο οποίος απαντώντας σε παρατηρήσεις του κ. Παναγιώτη Κουκούλη είχε πει ότι "η μελέτη είναι ελλιπέστατη, αλλά όχι λανθασμένη", εξηγώντας παράλληλα, ότι είναι αρκετή ώστε ο Δήμος να πάρει την ένταξη και στην συνέχεια μέχρι να δημοπρατηθεί, ίσως και ένα χρόνο μετά, η μελέτη να βελτιωθεί και να αλλάξει. Αυτό που δεν μπορεί να αλλάξει είναι ο προϋπολογισμός. Αναφέρθηκε στα στενά χρονικά περιθώρια του "Αντώνης Τρίτσης", υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι απαραίτητο αυτές οι μελέτες να είναι πλήρεις.

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αναμένεται ότι οι μελέτες που είχαν χαρακτηριστεί ως ελλιπείς σε αυτές τις δύο συνεδριάσεις, θα επανασυνταχθούν και κατά τη διάρκεια της συζήτησης των όρων σύνταξης της διακήρυξης, από την Οικονομική Επιτροπή θα είναι πλήρεις και ολοκληρωμένες.

Ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης είπε: Όταν συζητήθηκε η το θέμα για την υποβολή της πρότασης, είχαν προκύψει για μένα τουλάχιστον δύο πολύ σοβαρά θέματα. Το ένα είναι, η πρόταση περιλαμβάνει δύο πράγματα όπως αναφέρεται και εσείς, ότι το πρώτο είναι αντικατάσταση σωληνώσεων περίπου 1,5 εκατομμύριο, αν θυμάμαι καλά, ο προϋπολογισμός και το υπόλοιπο μέχρι τα 3,5 εκατομμύρια ήταν για εγκατάσταση αυτή της τηλεανάγνωσης των υδρομέτρων, να διαβάσει τις ενδείξεις. 

Όσον αφορά την αντικατάσταση των σωληνώσεων στο εσωτερικό δίκτυο, όλοι συμφωνούμε ότι είναι ένα μείζον θέμα και καλό θα είναι να αντιμετωπιστεί το ταχύτερο δυνατόν και με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η μελέτη η οποία μας είχε τεθεί υπόψιν τότε, κατά κοινή ομολογία ήταν εξαιρετικά πρόχειρη και ανεπαρκείς. Άλλαξε κάτι εν σχέσει με αυτήν την μελέτη για την αντικατάσταση των σωληνώσεων ή παραμένει εκείνη η οποία, το ξαναλέω, είναι εντελώς πρόχειρη, λανθασμένη και ανεπαρκής. Είναι το πρώτο μου ερώτημα. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού του πολύ σημαντικού ποσού 3.500.000 αφορά την εγκατάσταση νέων μέτρων, αλλά κυρίως την εγκατάσταση συστήματος κεραιών για την ασύρματη συλλογή των πληροφοριών και την αποστολή σε ένα κεντρικό σημείο.

Είχα πει και έχω πει επανειλημμένως και με αφορμή την υπόθεση της τηλεμετρίας, ότι αυτή την δουλειά των κεραιών και της ασύρματης μετάδοσης, έχω την εντύπωση ότι την κάνει το σύστημα 5G της κινητής τηλεφωνίας και είχαμε ζητήσει, είχα ζητήσει, να έρθει εδώ ο άνθρωπος που κάνει την τηλεμετρία σήμερα, ο ανάδοχος, να μας εξηγήσει ορισμένα πράγματα και την πορεία αυτού του έργου που καρκινοβατεί, αλλά και αυτό το βασικό θέμα, κατά πόσον εμείς εγκαθιστούμε ένα σύστημα με κεραίες και άλλα συστήματα, που μπορεί να το κάνει μία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και αν πράγματι επαληθευτεί αυτό το πράγμα, αυτή η υπόθεση ότι μπορεί να το κάνει ή Vodafone ή Cosmote ή Wind με το σύστημα, που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Θα είναι παραλογισμός, σπατάλη, μία ανόητη πράξη, το να κάνουμε εμείς ένα παράλληλο, ανταγωνιστικό σύστημα κεραιών.

Αν έχω δίκιο το ξαναλέω αν είναι σωστή αυτή η διαπίστωση, νομίζω ότι είναι λάθος να διαθέσει ο δήμος, οποιοδήποτε δήμος, ένα τόσο μεγάλο ποσό για κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητο και μάλλον είναι περιττό. 

Μέχρι τώρα δεν έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον ανάδοχο, κατά πόσον αυτή η υποψία είναι αληθινή ή όχι. 

Τώρα θα μου πει κάποιος, μα εδώ χρηματοδοτούν ένα έργο 3,5 εκατομμύρια και εσύ κάθεσαι και το συζητάς, αν πάρεις αυτή την επιχορήγηση ή όχι δεν το συζητώ διότι το ξαναλέω η δουλειά μας εδώ είναι να φροντίζουμε, ούτως ώστε κάθε ευρώ να πηγαίνει προς όφελός του δήμου και των πολιτών. Αν υπάρχουν αυτές οι αμφιβολίες, ότι δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση ε, τότε πρέπει να το συζητήσουμε και να υποβάλλουμε ορισμένες ενστάσεις.

Ο κ. Ζορμπάς απάντησε τα ακόλουθα: Κύριε Κουκούλη σχετικά, να ξεκινήσω από το δεύτερο ερώτημα. Εγώ απλώς επειδή συζητάμε και την άλλη φορά που είχατε έρθει εδώ στο γραφείο και με τον ανάδοχο, μιλάμε για το για το πρόγραμμα Laura, το μάλλον το πρόγραμμα δηλαδή του τηλελέγχου. Είχαμε κάνει μία συζήτηση, θα προτείνω στην επόμενη επίσκεψη που θα έρθει εδώ ο ανάδοχος, να καλέσω και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και όποιος μπορεί να έρθει έτσι ώστε να υποβάλλουμε τις ερωτήσεις μας και να δούμε και τι απαντήσεις θα πάρουμε. Αυτό που λέτε με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο,  ότι δεν σημαίνει ότι κάτι χρηματοδοτείται δεν πρέπει να είναι και σωστό και απαραίτητο και αναγκαίο για να γίνει επειδή υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση και προφανώς προκύπτει από τις ανάγκες, σε ελλείψεις που υπήρχαν σε αυτό το έργο που τρέχει της τηλεμετρίας. Στο πρώτο ερώτημα σχετικά με τις ελλείψεις της μελέτης, από ότι έχω μιλήσει και με την τεχνική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, ότι ελλείψεις είναι, αυτές θα διορθωθούν ή θα καλυφθούν τουλάχιστον.

Σχετικά να σας πω ότι εκτός από αυτό, δηλαδή αν θυμάστε έχουμε μία χρηματοδότηση μελέτης για αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, που είναι της τάξεως των 25.000 ευρώ από το Παρακαταθηκών και Δανείων, η οποία αυτή έχει ανατεθεί σε μελετητή και θα καλύψει, επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι της πόλης, εκτός από αυτό που αναφέρεται στην μελέτη που συζητάμε σήμερα. Και αυτό προχωράει πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε έτοιμοι, έτσι ώστε και αυτό να το εντάξουμε σε επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και ενδεχομένως να είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι, με αυτό τον τρόπο προσπαθούμε μ’ αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, το δίκτυο ύδρευσης να εκσυγχρονιστεί. Έτσι έτσι μ’ αυτό τον τρόπο να υποδεχτούμε την το νερό μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού. Αυτά όσον αφορά τις πληροφορίες.

Ακολούθως τον λόγο πήρε ο κ. Γιώργος Σκαλτσιώτης: Κι εγώ θυμάμαι, όντως, νομίζω είχε παραστεί και ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών και είχαν αναφερθεί κάποια ελλείμματα τα οποία είχε ο ίδιος παραδεχτεί και είχε απευθυνθεί εκεί στους υπαλλήλους, ότι θα τα  κοιτούσαν και θα τα διόρθωσαν. Ήταν κάποια πράγματα στη διατύπωση, ίσως εκ παραδρομής. Είναι γνωστό πολλές τέτοιες μεγάλες μελέτες υπάρχει και ένα copy-paste τα οποία με διάφορες προτάσεις και ίσως δεν είναι ακριβώς για να ταιριάζουν στο κάθε έργο.Θυμάμαι πολύ καλά λοιπόν αυτές τις παρατηρήσεις οι οποίες είχαν γίνει δεκτές και από την τεχνική υπηρεσία.

Και όσον αφορά το κομμάτι των τεχνολογιών, η αλήθεια είναι ότι γνωρίζετε όλοι οι ταχύτητες που αλλάζουν τα δεδομένα στο κλάδο της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών είναι ταχύτατες. Πάντα εκεί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, το ερώτημα ότι μία μελέτη που έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο ή περισσότερο, μας βρίσκει τελείως σε διαφορετικό σημείο σήμερα. Εκεί δεν ξέρω πώς θα μπορούσε αυτό να φαίνεται, ότι εμείς ξέρουμε τι θέλουμε να μας παρέχει το σύστημα αυτό, είναι κατανοητό και δεν νομίζω δεν χωράει εκπτώσεις αυτό, ο  τρόπος ο οποίος θα μας τα παρέχει, ίσως είναι ένα κομμάτι αυτό που μπορεί να προβλέπεται στην μελέτη ή στον τρόπο που γίνεται η διαδικασία της διακήρυξης, ώστε να είναι η βέλτιστη λύση αυτή που επιθυμούμε εμείς με το χαμηλότερο κόστος, γιατί είναι χρήματα των Ελλήνων πολιτών εν γένει, είτε είναι  χρηματοδοτούμενο, είτε είναι ΕΣΠΑ, είτε είναι οτιδήποτε.

Άρα αυτό είναι κάτι που σίγουρα απασχολεί διαχρονικά πιστεύω και θα πρέπει να απασχολεί και τις τεχνικές υπηρεσίες αλλά και το κράτος εν γένει που χρηματοδοτεί ή οποιαδήποτε άλλο φορέα, θα πρέπει να το βλέπει κάπως λιγάκι πιο με προοπτική του μέλλοντος, γιατί επαναλαμβάνω οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν, γιατί οι διαδικασίες στα δημόσια έργα είναι δυστυχώς πάρα πολύ αργές. 

Στην ψηφοφορία ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης συμπλήρωσε τα ακόλουθα: Θα πω "παρών" διότι για αυτή την πρόταση, αυτό το πολύ σημαντικό έργο ο δήμος μας έχει μία μελέτη, η οποία δεν είναι μελέτη. Το είχε ομολογήσει και ο κύριος Βεϊόγλου τότε, πρέπει να αντικατασταθεί εξ’ ολοκλήρου.

Για ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως είναι η αντικατάσταση των σωληνώσεων. Δεν υπάρχει μελέτη αυτή τη στιγμή και μετά από τόσους μήνες, παρ' όλη τη διαβεβαίωση δεν έχει γίνει καμία ενέργεια, ούτως ώστε να έχουμε μία σωστή μελέτη που να καταγράφει, να έχουμε τα τοπογραφικά όλα. Τέλος πάντων και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα η διαβεβαίωση, ότι αυτά τα σχεδόν ενάμισι εκατομμύριο χρήματα, θα πάνε για κάτι το οποίο πραγματικά θα είναι χρήσιμο και όχι εντελώς περιττό όπως προβλέπουμε, υποψιαζόμαστε, αυτή τη στιγμή. Γι’ αυτό από "παρών".

"Σ’ αυτό τον ισχυρισμό που λέει ο συνάδελφος, θα μπορούσε να τεθεί όταν έρθει ο διακήρυξη. Σήμερα το θέμα είναι αποδοχή της χρηματοδότησης" είπε ο κ. Ζορμπάς.

“Αυτή τη στιγμή δεν αξιοποιούνται σωστά τα χρήματα” είπε ο κ. Κουκούλης.

Τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν με 5 ναι και 1 παρών επί 6 παρισταμένων μελών.