Εντάχθηκε με το ποσό των 39.680 ευρώ η πρόταση του Δήμου Αίγινας, για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινοχρήστων και Κοινωφελών χώρων.

 
Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση ένταξης του Δήμου Αίγινας, στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου" στον Άξονα Προτεραιότητας 2 "Αστική
Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου" για τη δράση: "Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.". Το αίτημα του Δήμου Αίγινας το οποίο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε είναι 39.680 μαζί με τον ΦΠΑ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal, με απόσπασμα από την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η συγκεκριμένη πρόσκληση είχε συζητηθεί στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 27 Δεκεμβρίου 2021. Στην πραγματικότητα πρόκειται για την σύνταξη μίας μελέτης, στην οποία ο Δήμος της Αίγινας θα καταρτίσει ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο στο οποίο θα καταγράφεται κοινότητα οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι χώροι αυτοί για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων, ως προς την αναγκαιότητα απόκτησή τους, για το πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.