Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η μελέτη ανάπλασης για το Ανιτσαίο και τις Πόρτες και η ένταξη στο "Πράσινο Ταμείο".


Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2021, είχε παρουσιαστεί η μελέτη με τίτλο: "Ανάπλαση οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας". Το θέμα της συζήτησης τότε ήταν "Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016 για την Μελέτη "Ανάπλαση οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε χθες, η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει την έγκριση της μελέτης και τη συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στην πρόσκληση με κωδικό: "Περιβαλλοντικό ισοζύγιο 2021_Β από το Πράσινο Σημείο.

Ποιο συγκεκριμένα, η επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει για τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης, τα οποία είχαν συνταχθεί από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής, όπως είπε ο κ. Γιάννης Ζορμπάς. Ωστόσο, η διατύπωση του θέματος, καθώς η μελέτη είχε ήδη εγκριθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση, σχολιάστηκε από τον κ. Παναγιώτη Κουκούλη.
 
Ο Δήμος Αίγινας από την συμμετοχή του στην πρόσκληση θα εξασφαλίσει, ως ανώτατο ποσό, 265.280 ευρώ με τον ΦΠΑ. Σε ερώτηση του κ. Παναγιώτη Κουκούλη για το ποσό των 339.000 ευρώ που απομένουν για την κάλυψη του προϋπολογισμού του έργου, ο κ. Ζορμπάς απάντησε ότι υπάρχουν συζητήσεις με την Περιφέρεια.
 
Παράλληλα, ο κ. Κουκούλης ζήτησε να ενημερωθεί για την έκθεση σκοπιμότητας του έργου, έγγραφο το οποίο δεν είχε σταλεί στα μέλη της επιτροπής με τα τα συνημμένα του θέματος. Επιπλέον, πρότεινε την αλλαγή της απόφασης χωροθέτησης, των βυθιζόμενων κάδων (επίσης από ένταξη του Δήμου Αίγινας σε πρόκληση του Πράσινου Ταμείου - είχε συζητηθεί στις 12 Οκτωβρίου 2022) ώστε να μειωθεί κατά 1/3 το κόστος του συνολικού προϋπολογισμού της υλοποίησης της μελέτης, καθώς η ανάπλαση Ανιτσαίο - Πόρτες προβλέπει την τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων.
 
Ο κ. Κουκούλης ζήτησε να εξεταστούν τα δύο αυτά θέματα, τα οποία χαρακτήρισε ως ελλείψεις, δηλώνοντας ότι μέχρι να εξεταστούν αυτά, είναι αρνητικός. Ο κ Ζορμπάς χαρακτήρισε την πρόταση πολύ καλή και είπε ότι μπορεί να συζητηθεί και να αξιολογηθεί.
 
Επίσης, ο κ. Κουκούλης ρώτησε σχετικά με το στάδιο που βρίσκονται ενταγμένες προτάσεις του Δήμου σε προσκλήσεις του Πράσινου Ταμείου. Αντίστοιχη ερώτηση έκανε ο κ. Σταμάτης Μαρμαρινός. Για το θέμα θα υπάρξει ξεχωριστή δημοσίευση από το Aegina Portal. 
 
Έκθεση σκοπιμότητα του έργου ζήτησε και ο κ. Φίλιππος Τζίτζης, ρωτώντας να μάθει "πόσοι χρήστες, πόσοι φορολογούμενοι πολίτες θα χρησιμοποιήσουν αυτό το έργο". Χαρακτήρισε ως "υπερβολικό το ποσό των 605.000 ευρώ αυτή την εποχή" και δήλωσε ότι θα περιμένει να δει την έκθεση σκοπιμότητας του έργου και τότε θα είναι θετικός.
 
Στην τοποθέτηση του κ. Φίλιππου Τζίτζη ο κ. Ζορμπάς είπε ότι: "το πόσοι χρήστες θα χρησιμοποιήσουν το έργο δεν μπορεί να προβλεφθεί" και ότι είναι πάρα πολλοί και ανέφερε μία προσωπική του εμπειρία από την εποχή της πανδημίας, όπου επισκεπτόμενος την περιοχή είδε πολλούς περιπατητές. "Είναι προς όφελος των χρηστών και των οικισμών", είπε, "γιατί θα εξωραϊστούν αυτές οι κοινότητες" και συμπλήρωσε ότι η μελέτη σκοπιμότητας θα κατατεθεί, υπογραμμίζοντας ότι η σκοπιμότητα απορρέει από το αντικείμενο της μελέτης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου.
 
Επιστρέφοντας στη συζήτηση του θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το Πράσινο Ταμείο καλεί τους δήμους της χώρας που έχουν πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητα 2 "Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος: "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου" για τα έτη 2021-2022.
 
Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται, μεταξύ άλλων και δράσεις για την Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, με έμφαση στη συμπλήρωση των φυτεύσεων.
 
Το Ανώτατο Ποσό Χρηματοδότησης σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος διαμορφώνεται ανάλογα με το πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου και για τον Δήμο Αίγινας ανέρχεται στο ποσό των 265.280 ευρώ με το ΦΠΑ.
 
Ο Δήμος Αίγινας, με γνώμονα τον γενικότερο σχεδιασμό του και τα χαρακτηριστικά της πρόσκλησης, προτείνει την υποβολή πρότασης με τίτλο "Ανάπλαση οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας", η οποία περιλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης τοπίου και ελεύθερου χώρου στους οικισμούς Πόρτες και Ανιτσαίο του Δήμου σύμφωνα με την με αριθμό 10/2022 ομότιτλη μελέτη που μας διαβιβάστηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής με αρ. πρωτ. 221382/16-03-2022 προϋπολογισμού 605.000 ευρώ με το ΦΠΑ.
 
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε με 4 θετικές ψήφους επί επτά ψηφισάντων μελών ότι εγκρίνει:
 
1. την αποδοχή των όρων της με αρ. πρωτ. 5360/23-7-2021 Πρόσκλησης με κωδικό  "Περιβαλλοντικό ισοζύγιο 2021_Β" του άξονα προτεραιότητας 2 "Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου" του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022 και του ανώτατου ποσού χρηματοδότησης των 265.280,00 € με το ΦΠΑ,
2. την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην αρ. πρωτ. 5360/23-7-2021 Πρόσκληση με κωδικό  "Περιβαλλοντικό ισοζύγιο 2021_Β" του άξονα προτεραιότητας 2 "Αστική Αναζωογόνηση &
Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου" του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022, 3. την έγκριση της με αριθμό 10/2022 μελέτης με τίτλο "Ανάπλαση οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας" συνολικού προϋπολογισμού 605.000,00 € με το ΦΠΑ , που μας διαβιβάστηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής,
4. την έγκριση κάλυψης από ίδιους πόρους του Δήμου Αίγινας ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, της επιπλέον δαπάνης που τυχόν προκύψει λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δήμος μας θα χρηματοδοτηθεί από το
Πράσινο Ταμείο με το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης των 265.280,00 € με το ΦΠΑ, 5. την έγκριση της υποβολής στο πλαίσιο της ως άνω Πρόσκλησης της πρότασης "Περιβαλλοντικό ισοζύγιο 2021_Β" , σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης και της κείμενης νομοθεσίας,
6. την έγκριση των έγγραφων και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την Διοικητική, Τεχνική και Οικονομική Επάρκεια του Δήμου για την εκτέλεση του έργου,
7. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί στο πλαίσιο υποβολής της ανωτέρω πρότασης.
 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Φίλιππος Τζίτζης και Σταμάτης Μαρμαρινός  ψήφισαν παρών, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παναγιώτης Κουκούλης ψήφισε όχι.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png