Δαπάνες στείρωσης και εξοπλισμού ανάγνωσης σήμανσης ζώων συντροφιάς, θα καλύψει η συμμετοχή του Δήμου Αίγινας σε σχετική πρόσκληση του Φιλόδημος ΙΙ.


Την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, στην πρόσκληση που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή, μετά από σχετική εισήγηση της Επόπτριας Δημόσιας Υγείας του Δήμου κ. Σοφίας Χατζίνα, στις 12 Απριλίου 2022.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Το θέμα της εισήγησης ήταν:
Απαραίτητη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας, με θέμα Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στο
Πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ" το οποίο αφορά την υποβολή αίτησης για ένταξη στη χρηματοδότηση, για την ευζωία των ζώων συντροφιάς.
 
Η εισήγηση ήταν η ακόλουθη: Παρακαλούμε να λάβει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αίγινας, άμεσα απόφαση με απόλυτη πλειοψηφία με θέμα "Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στο Πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ" το οποίο αφορά:
 
1. Προμήθεια κατάλληλων αναγνωστών σήμανσης ζώων συντροφιάς (4.4) και προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (4.5) ποσό πίστωσης για το Δήμο μας 5.000 ευρώ
2. Κάθε είδους δαπάνη που αφορά τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς (4.6) ποσό πίστωσης για το Δήμο μας 5.000 ευρώ, απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για ένταξη του Δήμου μας στο ως άνω πρόγραμμα και να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για κάθε απαραίτητη περαιτέρω ενέργεια.
 
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γιάννης Ζορμπάς, αφού ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής εισηγήθηκε την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα  "Φιλόδημος ΙΙ" και την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς - Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169) "Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα "Άργος» και λοιπές διατάξεις" στην Πρόσκληση του Προγράμματος  "Φιλόδημος ΙΙ" στον άξονα προτεραιότητας "Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων".
 
Η επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα:
  • Την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα  "Φιλόδημος ΙΙ" .
  • Tην έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο "Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς - Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169) "Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα "Άργος" και λοιπές διατάξεις" στην Πρόσκληση του Προγράμματος  "Φιλόδημος ΙΙ" στον άξονα προτεραιότητας "Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων",
  • Tην εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί στο πλαίσιο υποβολής της πρότασης.