Τροποποιήθηκε η απόφαση προγραμματισμού, προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, του έτους 2022.

 
Μειωμένος κατά δύο θέσεις είναι ο πίνακας που αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα του έτους 2022, όπως αυτός κατατέθηκε στην εισήγηση της σημερινής, κατεπείγουσας, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. Ο λόγος, σύμφωνα με την νεώτερη εισήγηση, ότι έπρεπε να εναρμονιστεί με τις παρατηρήσεις του ΑΣΕΠ, ώστε όλες οι ειδικότητες που καλύπτουν οι θέσεις να είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. 
Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη απόφαση είχε ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου 2022.
 
Ο νέος πίνακας είναι ο ακόλουθος:
 

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα επί τεσσάρων παρισταμένων μελών.