Νέα παράταση μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2023, έλαβε η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του υποθαλάσσιου αγωγού της Αίγινας.

20220428_111207-agogos-paratasi.jpg

Παράταση μέχρι τις  8 Ιανουαρίου 2023,  έλαβε η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του υποθαλάσσιου αγωγού της Αίγινας, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, η οποία συνεδρίασε στις 13 Σεπτεμβρίου 2022.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η απόφαση δημοσιεύθηκε σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι η πρόσφατη παράταση που είχε λάβει η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, λήγει στις 10 Οκτωβρίου 2022, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, που είχε συνεδριάσει στις 7 Ιουνίου 2022.
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά ενενήντα ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 8-1-2023.

Στο σκεπτικό της εισήγησης αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Κατά τις ημερομηνίες που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα, με αποτέλεσμα την χρονική καθυστέρηση της πόντισης του αγωγού κατά (64χ7/5)=90 ημερολογιακών ημερών:

apofasi-peratasis.jpg

2. Με την από 6-9-22 αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε, εντός της συμβατικής προθεσμίας, την παράταση της εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρου έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες , ήτοι μέχρι 8-1-2023.
3. Η Υπηρεσία κρίνει ότι το διάστημα των 64ημέρεςχ7/5=90ημερών ,ήτοι μέχρι 8-1-2023 κρίνεται εύλογο για την ολοκλήρωση του έργου 
4. Η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου του θέματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και ως εκ τούτου η παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08.
5. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής με το με αρ. πρωτ. έγγραφό της διατύπωσε τη θετική .γνώμη της για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 8-1-2023.
6. Βάσει της παρ. 2δ του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση της παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία: 
Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ», αναδόχου εταιρίας Τεχνική Εταιρεία Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. , κατά ενενήντα (90)) ημέρες, ήτοι μέχρι 8-1-2023, «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

  • Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.
  • Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: ««Η ολοκλήρωση του εμβληματικού έργου του υποθαλάσσιου αγωγού Αίγινας που ξεκίνησε η παράταξή μας, πάει από αναβολή σε αναβολή με συνεχείς καθυστερήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα οδηγούμεθα σε νέα παράταση μέχρι τον Ιανουάριο του 2023, περισσότερο δηλαδή χρόνο από όσο είχε ζητήσει ο ίδιος ο ανάδοχος στις 24 Νοεμβρίου του 2020 – όπως είχα σημειώσει εξαρχής. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής απέτυχε να προχωρήσει σωστά το έργο, το οποίο πρέπει να παραδοθεί και να λειτουργήσει ολοκληρωμένο επιτέλους». 
  • Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Το έργο έχει εξελιχθεί σε σήριαλ ανυπαίτιων παρατάσεων τις οποίες η υπηρεσία αποδέχεται με ανεπαρκείς τεκμηριώσεις καταλήγοντας σε νέες προθεσμίες, που η ίδια η εξέλιξη του έργου τις διαψεύδει. Έτσι και τώρα, η εισήγηση μας παρουσιάζει μία από τα ίδια και πάλι, Στην 24η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής καταψηφίσαμε σημειώνοντας: «ελπίζουμε πως η επόμενη παράταση δεν θα επικαλείται σφοδρή κακοκαιρία κατά την περίοδο του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου!» Κι όμως, αυτό ακριβώς συμβαίνει, καθώς προτείνεται λόγω «κακοκαιρίας» ανυπαίτια παράταση 90 ημερολογιακών ημερών (απώλεια 64 ημερών εργασίας), από τις οποίες οι 64 ημερολογιακές ημέρες (απώλεια 46 ημερών εργασίας) αφορούν στους πιο πάνω 3 μήνες! Η παρούσα εισήγηση αναπαράγει στοιχεία που είχαν καταγραφεί και σε προηγούμενες φάσεις του εν λόγω έργου και επικαλείται την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών μετά τις πυρκαγιές, αλλά και το πέρασμα του ακραίου φυσικού φαινομένου «Μπάλλος». Η ουσιαστική και όχι κατ’ επίφαση ανησυχία για αντιμετώπιση τέτοιων έκτακτων αναγκών απαιτεί ειδικό, ολοκληρωμένο σχέδιο με αναλυτική εισήγηση. 
  • Εντέλει, με τον υπόψη προς έγκριση 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών το αρχικό συμβατικό ποσό των 2.755.000 € (χωρίς το ΦΠΑ) εκτινάσσεται στα 3.939.535 € (χωρίς το ΦΠΑ), αύξηση 43,00%, απαράδεκτα υψηλή. Πολύ δε περισσότερο που αφορά σε αρχικό συμβατικό ποσό «φουσκωμένο», καθώς προέκυψε με πολύ χαμηλή έκπτωση (30,26%) εξαιτίας της διαδικασίας ανάθεσης (με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης). 
  • Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png