Τροποποιήθηκε σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η πρόταση: "Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης".  Προστέθηκε υποέργο για αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες.

DSC_0189-topouethisi-logotheti.jpg

 Στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 το Aegina Portal είχε παρουσιάσει αναλυτικά, την έγκριση της μελέτης για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Αίγινας και στην περιοχή του Μαραθώνα, προϋπολογισμού 6.162.800 ευρώ. Η μελέτη εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2022. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Ωστόσο, μόλις χθες, η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε δια περιφοράς,  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, καθώς σύμφωνα με εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, στην πρόταση θα έπρεπε να προστεθεί ένα ένα υποέργο με τίτλο: "Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες". Έτσι η πρόταση αποτελείται από δύο υποέργα, το κύριο, Υποέργο 1 : "Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης" και το Υποέργο 2 "Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες".

Η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
"Στο πλαίσιο της προετοιμασίας υποβολής της συγκεκριμένης πρότασης η γνωμοδότηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού,  ήτοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ) Πειραιά, είναι απαραίτητη για τη θετική αξιολόγηση της πρότασης.  Με σχετικό έγγραφο της, η ΕΦΑ γνωμοδότησε θετικά για την εν λόγω πράξη, με την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες ανασκαφών και προσωπικού θα  καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της προς χρηματοδότησης πράξης.  
Για την χρηματοδότηση των ανωτέρω δαπανών απαιτείται κατόπιν υπόδειξης της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΝ για την προαναφερθείσα  πρόσκληση, η προσθήκη στην προτεινόμενη πράξη, αυτοτελούς υποέργου με τίτλο "Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες" για την επίβλεψη των  εργασιών του κύριου υποέργου της προτεινόμενης πράξης.

Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη πράξη θα περιλαμβάνει δύο υποέργα, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της διαμορφώνεται σε 6.423.200 ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω νέα δεδομένα, απαιτείται η επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 181/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  για την υποβολή πρότασης με τίτλο "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Αίγινας" στην ανωτέρω πρόσκληση του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Κατόπιν αυτών εισηγούμαι προς το σώμα να εγκρίνει:  1. Την αποδοχή των όρων συμμετοχής & την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο "Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Αίγινας" από  το Δήμο Αίγινας ,προϋπολογισμού 6.423.200 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), ποσό που χρηματοδοτείται πλήρως από το  πρόγραμμα του θέματος. στο πλαίσιο της υπ’ α.π. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/80480/1955/02.08.2022 πρόσκληση Πρόσκλησης (όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/88397/2127/01.09.2022) για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας 1.4 "Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας", με τα εξής υποέργα: 

 i. Υποέργο 1 (κύριο υποέργο): "Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης"  
ii. Υποέργο 2: "Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες" .  

2. Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο και να προβεί σε οποιαδήποτε απαιτούμενη νόμιμη ενέργεια για  την υλοποίηση της πράξης.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης, προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:


Α. Υποδομές παροχής νερού (κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης, αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, κλπ)
Β. Τηλεμετρία – έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυο ύδρευσης
Γ. Ψηφιακοί μετρητές νερού
Δ. Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης


Ο ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός κυρίου υποέργου ανέρχεται σε 200.000 ευρώ. Η υλοποίηση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων για λογαριασμό του Δήμου Αίγινας, η υπ’ αριθ. 6/2022 μελέτη για το έργο με τίτλο "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Αίγινας", προϋπολογισμού 6.162.800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), ποσό που χρηματοδοτείται πλήρως από το πρόγραμμα του θέματος.


Η μελέτη αφορά στην αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης με την αντικατάσταση του συνόλου του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Αίγινας καθώς επίσης και της περιοχής του Μαραθώνα και στην προσθήκη συσκευών ελέγχου του δικτύου (φρεάτια ελέγχου πίεσης, εξαερισμού, εκκένωσης, διακλάδωση), προκειμένου να καταστεί εφικτή η κάλυψη των υδροδοτικών αναγκών του συνόλου της πόλεως της Αίγινας (ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες). Το νέο δίκτυο ύδρευσης που θα κατασκευαστεί θα διέρχεται εξ’ ολοκλήρου από υφιστάμενες διανοιγμένες τσιμεντοστρωμένες ή ασφαλτοστρωμένες οδούς.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png