Εγκρίθηκε η μελέτη και ο όροι διακήρυξης για το έργο: "Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής", ύψους 1.500.000 ευρώ.

anaplasis-odon.jpg

Λίγες ημέρες πριν, το Aegina Portal είχε δημοσιεύσει την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την μελέτη με τίτλο: "Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής". Στο ίδιο δημοσίευμα περιλαμβάνεται και ένα αναλυτικό χρονολόγιο του θέματος.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2022, συζητήθηκε η έγκριση της μελέτης και η συγκρότηση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο "Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής", προϋπολογισμού 1.209.677 ευρώ με ΦΠΑ 24% 290.322 ευρώ και γενικό σύνολο 1.500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή: Με την ανάθεση του έργου του θέματος , προβλέπεται να εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες εργασίες ανάπλασης, με κυβόλιθους τεχνητής παλαίωσης και τύπου PAVE 4, σε δρόμους και πεζοδρόμους του οικιστικού πυρήνα της πόλης της Αίγινας που συνδέουν κτίρια ενδιαφέροντος. Επίσης, στους δρόμους αυτούς προβλέπεται η κατασκευή των υπογείων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και λυμάτων, η αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης και η κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Οι δρόμοι και οι πεζόδρομοι που προβλέπεται να  εκτελεστούν εργασίες με την παρούσα μελέτη, αποτελούν συνέχεια ή συμπλήρωση των ήδη κατασκευασμένων τμημάτων οδών του οικιστικού πυρήνα της πόλης, αποτυπώνονται στα σχέδια της μελέτης και είναι οι έξης:

screenshot.172.png

Η επιτροπή αποφάσισε με 4 ψήφους υπέρ και 1 όχι, επί 5 ψηφισάντων και παρισταμένων μελών ότι:

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 62/2022 μελέτη που συντάχθηκε από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας όπου και θεωρήθηκε αρμοδίως από την Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά & Νήσων Δ/νση Τεχνικών Έργων, τμήμα Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. και αφορά το έργο με τίτλο : “Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής”, προϋπολογισμού 1.209.677,42€ με ΦΠΑ 24% 
290.322,58 ευρώ και γενικό σύνολο 1.500.000,00 ευρώ.

Β. Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2022 του Δήμου μας στον ΚΑ 30.7326.03 με το ποσό των 1.500.000,00 € με το ΦΠΑ, χρηματοδοτούμενο εξ ολοκλήρου από το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: "Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου" από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Γ. Συντάσσει τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού ο οποίος θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ www.promitheus.gr, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης ψήφισε όχι, τονίζοντας ότι θα ήθελε η μελέτη να είναι πληρέστερη, να λαμβάνει υπόψιν την κινητικότητα και το μικροκλίμα της περιοχής και ό,τι σήμερα επιβάλλεται, στον σχεδιασμό και στις αναπλάσεις μικρών δρόμων. 
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png