Επιμηκύνθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου για τον υποθαλάσσιο αγωγό της Αίγινας, μέχρι τις 8 Ιουλίου 2023. Η τελευταία παράταση έληγε στις 8 Ιανουαρίου 2023.

epimikinsi-xronodiagrammatos-agogos.jpg

Μέχρι τις 8 Ιουλίου 2023 επιμηκύνθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου για τον υποθαλάσσιο αγωγό της Αίγινας, περίοδος που περιλαμβάνει και την εγκεκριμένη παράταση διάρκειας ενός μηνός και τριών ημέρων (χρονικό διάστημα 5-12- 2022 έως 8-1-2023). Αναλύοντας που βασίζεται  η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος, στην οποία προστίθεται και η εγκεκριμένη παράταση (έως 8 Ιανουαρίου 2023) θα πρέπει να ανατρέξουμε στην τελευταία σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, η οποία συνεδρίασε στις 13-12-2022, με θέμα την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού,  η οποία βασίζεται στο άρθρο 153 του Ν.4938/22

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/2022 "α. Κατ’ εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου".

Από τα παραπάνω προκύπτει η κατά 6 μήνες επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος, δηλαδή μέχρι τις 5-06-2023. Σε αυτόν τον χρόνο προστίθεται  η υπολειπόμενη εγκεκριμένη παράταση διάρκειας ενός μηνός και τριών ημερών, δηλαδή μέχρι την 8-7-2023. Υπενθυμίζεται σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, στη συνεδρίαση που έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου 2022, η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είχε παραταθεί μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2023, όπως άλλωστε και η υπηρεσία του Τεχνικού Συμβούλου του έργου.

Επιστρέφοντας στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, σύμφωνα με το πρακτικό, η απόφαση ελήφθει κατά πλειοψηφία.

Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπαλάφας Γεώργιος καταψήφισαν την απόφαση με την εξής παρατήρηση:

"Ενώ κλείνουν 5 χρόνια ακριβώς πλέον από την υπογραφή της σύμβασης και ενώ το έργο παραδόθηκε στη Διοίκηση Πατούλη σε προχωρημένο στάδιο, με τον αγωγό συναρμολογημένο και έτοιμο για την πόντιση, με το μεγαλύτερο μέρος της προστατευτικής επίστρωσης από «τσιμεντοστρώματα» έτοιμο, δυστυχώς το έργο … ακόμη η κατασκευάζεται. Το παρόν θέμα είναι η 7η παράταση που δίνεται στο έργο μέχρι τον Ιούλιο 2023! Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μετά από αίτημά μας ενημερωθήκαμε κατά την συνεδρίαση, ότι υπάρχουν δύο Αιτήματα Διάλυσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο του έργου, στις 5 Σεπτεμβρίου και στις 11 Νοεμβρίου. Αιτήματα, που έχουν παραπεμφθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προς κρίση. Επίσης ενημερωθήκαμε ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η κάλυψη του αγωγού με «τσιμεντοστρώματα», και συγκεκριμένα ότι στο 50% του αγωγού δεν έχουν τοποθετηθεί τα "τσιμεντοστρώματα" προστασίας του. Δεδομένου ότι ο αγωγός δύο φορές μέχρι τώρα έχει υποστεί δολιοφθορές, με πρόσφατη την απόπειρα ανατίναξής του με δυναμίτη, η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει να αδιαφορεί και ούτε καν μήνυση έχει κάνει για να εντοπιστούν οι υπαίτιοι των δολιοφθορών. Είναι πλέον ορατό το ενδεχόμενο ο αγωγός να μείνει ακάλυπτος, χωρίς προστασία, συνεπώς εκτεθειμένος σε ατύχημα από τράτες ή και σε συμφέροντα που τον πολεμάνε. Καλούμε την Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στο νησί της Αίγινας και να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί το έργο άμεσα".

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή απέχει από την ψηφοφορία.

Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png