Η δαπάνη αποκατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού, από την δολιοφθορά με εκρηκτική ύλη, στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Η διατύπωση άποψης της Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών.

agogos-ypothalassios-epitropi-00.JPG

Τον Φεβρουάριο το Aegina Portal είχε φέρει στην επικαιρότητα το έγγραφο της απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, σύμφωνα με το οποίο ο ανάδοχος του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, άσκησε την από 15.11.2022 ένσταση, κατά του από 10-11-2022 (Β΄) Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Διαπίστωσης βλαβών. Επιγραμματικά, το έγγραφο αυτό περιγράφει το σκεπτικό γύρω από την αποζημίωση για τις δαπάνες της προσωρινής και μόνιμης επισκευής, η εκτίμηση του ύψους της οποίας θα γινόταν από την αρμόδια Επιτροπή.  

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Σημειώνεται ότι στο θέμα για τον υποθαλάσσιο αγωγό και την ασφαλή λειτουργία του, που είχε έρθει στο δημοτικό συμβούλιο κατόπιν αιτήματος του κ. Παναγιώτη Κουκούλη στις 13 Φεβρουαρίου 2023, το Aegina Portal παρουσίασε κάποια από τα ζητήματα που διατυπώνονται στην απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, κυρίως όσο αφορά το κόστος της προσωρινής και μόνιμης επισκευής από την δολιοφθορά κατά του υποθαλάσσιου αγωγού, καθώς και το ζήτημα της κάλυψης του κόστους των επισκευών από τον κύριο του έργου, δηλαδή τον Δήμο της Αίγινας, με βάση την παράγραφο 8.6 του εγγράφου

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Μαρτίου 2023, στην οποία συμμετείχε ο κ. Στράτος Παγωτέλης, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Πειραιά και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, μετά από ερώτηση του κ Παναγιώτη Κουκούλη σχετικά με την επιτροπή η οποία θα προσδιορίσει το κόστος της επισκευής, ο κ. Παγωτέλης, ουσιαστικά επιβεβαίωσε το δημοσίευμα του Aegina Portal και απάντησε ότι πρόκειται για την Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών, μία επιτροπή που προβλέπεται στον νόμο των δημοσίων έργων. "Αυτή η επιτροπή διαπιστώνει το ελάττωμα, διαπιστώνει τη δαπάνη αποκατάστασης του ελαττώματος και διαπιστώνει και την ευθύνη ή όχι του αναδόχου" απάντησε ο κ. Παγωτέλης, που συμπλήρωσε ότι για το ζήτημα η επιτροπή συντάσει πρακτικό.

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, που έγινε χθες 4 Απριλίου 2023 (εκτός ημερησίας διάταξης) συζητήθηκε το θέμα: " Έγκριση Δαπάνης Αποκατάστασης λόγω βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού για το έργο "Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ" προϋπολογισμού μελέτης 30.135.000,00€ με Φ.Π.Α. αναδόχου: Τεχνική Εταιρεία Χ.Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε."

Στο σκεπτικό της εισήγησης, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την απόφαση 42940 / 09-02-2023 του Υπουργού Υποδομών – Μεταφορών, ο ανάδοχος του υπόψη έργου δικαιούται αποζημίωσης για τις δαπάνες της προσωρινής και μόνιμης επισκευής του αγωγού, η εκτίμηση του ύψους της οποίας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή, βάσει των παραστατικών που θα υποβάλει η ανάδοχος.

2. Η αρμόδια Επιτροπή Διαπίστωσης της Βλάβης έχει διατυπώσει την άποψή της στο 3ο Πρωτόκολλο Εκτίμησης της δαπάνης αποκατάστασης ότι δεν άπτεται του υπολογισμού της δαπάνης της προσωρινής αποκατάστασης, διότι η επιτροπή αποδέχεται ότι η δαπάνη αυτή έχει υπολογισθεί και εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου για ποσό 136.204,52 € πλέον ΦΠΑ.

3. Το έργο ευρίσκεται ταυτόχρονα στη φάση της κατασκευής και στη φάση Παρακολούθησης της Λειτουργίας. Στο Συμβατικό Τιμολόγιο διευκρινίζεται στο σχετικό άρθρο 2 της « Παρακολούθησης Λειτουργίας » ότι η αποκατάσταση βλαβών από ατυχήματα ή κακόβουλες ενέργειες δεν βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η κατά πλειοψηφία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την εισήγηση του θέματος ήταν η ακόλουθη:

Την αποδοχή του σκεπτικού της απόφασης 42940 / 09-02-2023 του Υπουργού Υποδομών – Μεταφορών , σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος του έργου "Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ", δικαιούται αποζημίωσης για τις δαπάνες της προσωρινής και μόνιμης επισκευής του αγωγού, η εκτίμηση του ύψους της οποίας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή, βάσει των παραστατικών που θα υποβάλει η ανάδοχος. Κατ' επέκταση, για την δαπάνη της προσωρινής αποκατάστασης ισχύει όπως αυτή υπολογίσθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου (ποσό 136.204,52 € πλέον ΦΠΑ) , εφόσον αυτό έχει γίνει αποδεκτό από την αρμόδια επιτροπή.

  • Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Αγγέλης Σπυρίδων και Μπαλάφας Γεώργιος απέχουν από την ψηφοφορία.
  • Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζει την ως άνω απόφασης.
  • Το τακτικό μέλος της Οικονομικής επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Πρόκειται για έργο που βολοδέρνει για χρόνια καθώς όφειλε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 22.4.2019. Προθεσμία, που ύστερα από 12 παρατάσεις, όλες ανυπαίτιες για τον ανάδοχο, έχει μετατεθεί για τις 8.7.2023 και έπεται συνέχεια. Το πιο εντυπωσιακό, όμως, είναι το ότι δικαιούται το παγκόσμιο ρεκόρ της κατά συρροή διοικητικής αυθαιρεσίας / λαθροχειρίας από τη σημερινή και την προηγούμενη Διοίκηση καθώς και τα 24 θέματα, που ήρθαν από το 2015 μέχρι σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή, κατατέθηκαν ως ΕΗΔ! Το ίδιο συμβαίνει και με τα 5 θέματα που κατατέθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο από το 2014 μέχρι το 2019! Στη συζητούμενη περίπτωση συμβαίνει και το παρακάτω, επίσης ανεπανάληπτο: Η Διοίκηση εισηγείται στο σώμα «την αποδοχή του σκεπτικού της απόφασης 42940/09-02-2023 του Υπουργού Υποδομών - Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος …, δικαιούται αποζημίωσης … ποσό 136.204,52 € πλέον ΦΠΑ …» «για τις δαπάνες της προσωρινής και μόνιμης επισκευής του αγωγού», χωρίς όμως να κοινοποιεί την επικαλούμενη απόφαση στο σώμα ώστε να γνωρίζει ποιο είναι το σκεπτικό, το οποίο καλείται να αποδεχθεί! Ακόμη, ενώ στον τίτλο του θέματος αναφέρεται ότι η δαπάνη αφορά σε εργασίες προσωρινής αποκατάστασης του αγωγού, η προτεινόμενη στην εισήγηση δαπάνη αφορά σε εργασίες προσωρινής και μόνιμης επισκευής του αγωγού. Τελικά, σε ποιες εργασίες αναφέρεται η προτεινόμενη αποζημίωση;»


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png