Την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή του συμφωνικού για τις νέες πλωτές προβλήτες στο λιμάνι της Αίγινας, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.

plotes-apofasi-perifereia.jpg

Την έγκριση του Πρακτικού III της Επιτροπής Διαγωνισμού και την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απομένουν μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού, για τις πλωτές προβλήτες στο λιμάνι της Αίγινας, προϋπολογισμού μελέτης 848.550 ευρώ με Φ.Π.Α.  αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.


Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου 2023, με θέμα: " Έγκριση του «Πρακτικού ΙIΙ» και της αντικατάστασης μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: "Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών για την αποκατάσταση ζημιών από θαλασσοταραχή στο Λιμένα Αίγινα», προϋπολογισμού μελέτης 848.550,60€ με Φ.Π.Α.. ".

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

1. Την έγκριση του από 13/07/2023 «Πρακτικού ΙΙΙ» της Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών για την αποκατάσταση ζημιών από θαλασσοταραχή στο Λιμένα Αίγινα», προϋπολογισμού μελέτης 848.550,60 € με Φ.Π.Α.
2. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού.

  • Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπαλάφας Γεώργιος απέχουν από την ψηφοφορία.
  • Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχει από την ψηφοφορία.
  • Το τακτικό μέλος της Οικονομικής επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό με την εξής παρατήρηση: «Η εισήγηση προτείνει την έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ και τη συνέχιση του διαγωνισμού μέχρι την ολοκλήρωσή του. Σχετικά, όμως, με τα αναφερόμενα στον τίτλο του θέματος περί «αντικατάστασης μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού» καμία μνεία δεν γίνεται στην εισήγηση. Αν και το ίδιο επισημάναμε και κατά την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ, η αδιαφορία συνεχίζεται. Υπερψηφίσαμε τη δημοπράτηση της εν λόγω προμήθειας και στη συνέχεια τοποθετηθήκαμε με «αποχή» στις φάσεις του διαγωνισμού, που αφορούσαν στην έγκριση των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων. Δεδομένου του όλου ιστορικού θα ψηφίσουμε «λευκό»»
  • Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
Το δημοσίευμα για το Πρακτικό ΙΙ μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png