Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το έργο "Ανάπλαση Οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας”, προϋπολογισμού 605.000 ευρώ.

anitsaio-meleti-00.jpg
Στις 15 Σεπτεμβρίου 2023 ξεκίνησε η υποβολή προσφορών, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο "Ανάπλαση Οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας”, προϋπολογισμού 605.000 ευρώ. Στις 5 Σεπτεμβρίου  2023 είχε προηγηθεί η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου. Σύμφωνα με αυτή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 2 Οκτωβρίου 2023 και η αποσφράγιση των προσφορών στις 3 Οκτωβρίου 2023. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η παρουσίαση της μελέτης είχε γίνει στην Οικονομική Επιτροπή στις 27 Δεκεμβρίου 2021, μπορείτε να δείτε εδώ το σχετικό δημοσίευμα του Aegina Portal.

Η μελέτη και η ένταξή της στο "Πράσινο Ταμείο" είχε εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση που έγινε στις 22 Μαρτίου 2022, μπορείτε να δείτε εδώ το σχετικό δημοσίευα του Aegina Portal.

Η επικαιροποίηση - αφορούσε άρθρα που προστέθηκαν σχετικά με τη φύτευση πράσινου, ύστερα από παρατηρήσεις του Πράσινου Ταμείου - έγινε στις 29 Νοεμβρίου 2022. Μπορείτε να δείτε τη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής εδώ.

Την παρουσίαση της μελέτης μπορείτε να δείτε εδώ, όπως έγινε στην Οικονομική Επιτροπή από την μελετήτρια κ. Χρυσάνθη Ασπρουλοπούλου - Αρχιτέκτων - Μηχανικό.

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή του έργου, από κείμενα που περιγράφουν την αρχιτεκτονική μελέτη, το σχεδιασμό και τις προτάσεις.

Για τη περιοχή Ανιτσαίο

Η περιοχή της μελέτης ανάπλασης αφορά στον ευρύτερο χώρο της διασταύρωσης στο νότιο τμήμα του οικισμού από όπου διέρχεται κεντρικός δρόμος του νησιού και όπου συναντάμε το ναό ¨Κοίμηση Θεοτόκου Ανιτσαίου¨.

Ο οικισμός Ανιτσαίο αποτελεί αφετηρία οικοτουριστικών διαδρομών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και στόχος είναι η ανάδειξή του ως τόπος αναφοράς του νησιού.

Η διασταύρωση λειτουργεί εκτός από τόπος διέλευσης και συχνά ως χώρος στάσης για οχήματα και πεζούς, ντόπιους και περιπατητές. Τοπικά ο δρόμος πλαταίνει, φτάνοντας τα 8,00 μέτρα πλάτος.  Σκοπός της μελέτης είναι να δημιουργηθούν εμφανείς χώροι στάσης οχημάτων, εμφανή σημεία διέλευσης πεζών (διαβάσεις), στάσεις και σκιάδια πεζών και περιπατητών, διευκόλυνση των ατόμων ΑΜΕΑ και μια πιο άμεση σύνδεση με το ναό ¨Κοίμηση Θεοτόκου Ανιτσαίου¨.

Η μελέτη αφορά στη διαμόρφωση τοπίου και ελεύθερου χώρου, επιφάνειας 629 τ.μ. στον οικισμό Ανίτσαιο, δήμου Αίγινας. Σκοπός της μελέτης είναι η δημιουργία «τόπων» μέσα στο ιδιαίτερο τοπίο της Αίγινας.

Αρχιτεκτονική μελέτη

Η μελέτη προβλέπει:

• τον ανασχεδιασμό και την αποκατάσταση των δαπέδων, την επίστρωσή τους με κατάλληλα υλικά
• τις κατάλληλες κλίσεις απορροής των ομβρίων
• τις απαραίτητες αποξηλώσεις
• την τοποθέτηση απαραίτητου αστικού εξοπλισμού
• τη δημιουργία υποτυπωδών μικρής έκτασης εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των διακινούμενων επιβατών όπως σκιάδια, εξοπλισμός και σήμανση για τη διακίνηση πεζών
• βελτίωση της πρόσβασης προσώπων με αναπηρία

Ο σχεδιασμός της μελέτης:
• λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής
• έχει ως αρχή τον σεβασμό και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,.
• τηρεί τις προδιαγραφές και τις ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. (πλάτη οδεύσεων, οδηγός τυφλών, ράμπες ΑΜΕΑ κ.λπ.) (ΑΠΟΦ. 52907/ ΦΕΚ 2621Β/2009)

Η πρόταση στηρίζεται σε εξής βήματα:

• διάρκιση των ιδιοκτησιών από το δημόσιο χώρο, οριοθέτηση του δημόσιου χώρου • ανασχεδιασμός του κεντρικού δημοτικού δρόμου σε σχέση με τον κεντρικό άξονα (πλάτος 6,5μ)
• πεζοδρόμηση του δημόσιου χώρου που δημιουργείται μεταξύ των ορίων των ιδιοκτησιών και του δρόμου
• διαφοροποίηση περιοχών με διαφορετική δαπεδόστρωση και επίπεδα
Το νοητό λευκό ορθογώνιο (239 τμ) που οριοθετείται από τις δύο διαβάσεις εξυπηρετεί η σύνδεση του οικισμού με τον ναό. Το υλικό της δαπεδόστρωσης είναι λευκοί, μαρμάρινοι, σαγρέ κυβόλιθοι 10Χ10Χ5. Στο νότιο και πιο πλατύ τμήμα τοποθετείται σκιάδιο διαστάσεων 3,95Χ1,50 μ από ιρόκο με κάθισμα, αφετηρία και στάση περιπατητικών διαδρομών. Στο χώρο αυτών μπορούν να τοποθετηθούν πινακίδες με πληροφορίες για τους αρχαιολογικούς προορισμούς. Το υπόλοιπο τμήμα (390 τμ) πεζοδρομείται με σκούρους κυβόλιθους 10Χ10Χ5.
Οι υπόγειοι κάδοι τοποθετούνται σε φαρδύ τμήμα της πεζοδρόμησης. Στο ανατολικό τμήμα τοποθετείται άλλη μία στάση πεζών, με δύο ξύλινα καθίσματα υπό τη σκιά  του πεύκου με θέα στη θάλασσα.

Για την περιοχή Πόρτες

Η περιοχή μελέτης έχει ως αφετηρία το κεντρικό πλάτωμα - διασταύρωση όπου βρίσκεται η στάση των λεωφορείων, η ταβέρνα της ¨Σοφίας¨ και η λεωφόρος Πόρτες, διασχίζει τον κεντρικό δρόμο του οικισμού με μέσο πλάτος 4,00 μέτρα για να καταλήξει στο λιμάνι. Η περιοχή μελέτης διακρίνεται σε 3 περιοχές όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα (Περιοχή Α΄- κεντρική πλατεία, Περιοχή Β΄- κεντρικός δρόμος του οικισμού, Περιοχή Γ΄- πλάτωμα και λιμάνι). Πρόκειται για μία διαδρομή 254 μέτρων και συνολικής έκτασης 1.794 τμ από επιφάνειες με άσφαλτο ή σκυρόδεμα εκτός από την περιοχή του πλατώματος πριν το λιμάνι όπου συναντάμε επιφάνεια από φυσικό έδαφος

Αρχιτεκτονική μελέτη

Η μελέτη αφορά στη διαμόρφωση τοπίου και ελεύθερου χώρου, επιφάνειας 1.794 τ.μ. στον οικισμό Πόρτες, δήμου Αίγινας. Σκοπός της μελέτης είναι η δημιουργία «τόπων» μέσα στο ιδιαίτερο τοπίο της Αίγινας.

Η μελέτη προβλέπει

• τον ανασχεδιασμό και την αποκατάσταση των δαπέδων, την επίστρωσή τους με κατάλληλα υλικά
• τις κατάλληλες κλίσεις απορροής των ομβρίων
• τις απαραίτητες αποξηλώσεις
• την τοποθέτηση απαραίτητου αστικού εξοπλισμού
• τη δημιουργία υποτυπωδών μικρής έκτασης εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των
διακινούμενων επιβατών όπως σκιάδια, εξοπλισμός και σήμανση για τη διακίνηση πεζών
• βελτίωση της πρόσβασης προσώπων με αναπηρία

Ο σχεδιασμός της μελέτης:
• λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής
• έχει ως αρχή τον σεβασμό και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,.
• τηρεί τις προδιαγραφές και τις ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με
αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. (πλάτη οδεύσεων, οδηγός τυφλών, ράμπες ΑΜΕΑ κ.λπ.) (ΑΠΟΦ. 52907/ ΦΕΚ 2621Β/2009)

Η πρόταση στηρίζεται στα εξής βήματα:

• οριοθέτηση μιας διαδρομής ήπιας κυκλοφορίας που χαρακτηρίζεται από δαπεδόστρωση με κυβόλιθους. Έναρξη της διαδρομής, η νέα οριοθετημένη κεντρική πλατεία, τέλος διαδρομής, η παράλια διαμόρφωση του λιμανιού
• σχεδιασμός ενός κεντρικού άξονα της διαδρομής, μια μεταβαλλόμενη καμπύλη που διατρέχει τον οικισμό, η συνεχής αναπαραγωγή της καμπύλης σε κάθε σειρά κυβόλιθων αναπαριστά την εικόνα από τις συνεχείς ξερολιθιές - πεζούλες στο φυσικό τοπίο
• σχεδιασμός στάσεων, τοποθέτηση αστικου εξοπλισμού πάνω στη διαδρομή. 


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png