Οι δράσεις για τον εκσυγχρονισμό του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αίγινας. Τι περιλαμβάνει το έργο.

kep-aeginas00.jpg 
Το ΚΕΠ της Αίγινας ήταν ένα από τα επιλέξιμα ΚΕΠ για τη συμμετοχή στο έργο "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" από τους Δήμους της χώρας, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Από την Οικονομική Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2022 είχε εγκριθεί η συμμετοχή του Δήμου Αίγινας σε τρεις επιλέξιμες δράσεις: 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
5.1 Δράση για την προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ήταν 500 ευρώ για tablets, 4.800 ευρώ για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 2.000 ευρώ για εκτυπωτές. 
5.2 Δράση για την Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών. Περιλαμβάνει 1 tablet αξιολόγησης 200 ευρώ και σύστημα προτεραιότητας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.500 ευρώ.
5.3 Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ. Που περιλαμβάνει το λεγόμενο rebranding με εργασίες στο κτήριο, οικοδομικά, κουφώματα, ξυλουργικά, συστήματα ψύξης θέρμανσης και επιγραφές με ενδεικτικό προσυλλογισμό 10.230 ευρώ.
 
Ο προϋπολογισμός των τριών δράσεων χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU, στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16780 / Άξονας 2.2). Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στο ΠΔΕ (Κωδ. Έργου:  2022ΤΑ06300031) και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190859.
 
Για τη δράση  5.1 το αναθεωρημένο αίτημα (12 Σεπτεμβρίου 2023) από το Γραφείο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Eπικοινωνιών ήταν το ακόλουθο στον πίνακα. 

 screenshot.927.jpg
 
Η δράση ανατέθηκε στις 11/10/2023 με την απόφαση δημάρχου 485/2023 μετά από ανάκληση της απόφασης 472/2023 (άγονη διαδικασία). Το συμφωνητικό με τον ανάδοχο του έργου υπογράφηκε σήμερα 23 Οκτωβρίου 2023.
 
Για τη Δράση 5.2 που αφορά στην υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Επισκεπτών και προμήθεια tablets το πρωτογενές αίτημα από το Γραφείο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Eπικοινωνιών, έχει ημερομηνία 10 Οκτωβρίου 2023 και η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  στις 11 Οκτωβρίου 2023 από την Οικονομική Υπηρεσία, με πίστωση ύψους 9.300 ευρώ. 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί αφορά την προϋπολογισθείσα δαπάνη από το πρωτογενές αίτημα.
 
screenshot.928.jpg 
 
Τέλος, για τη δράση  5.3 υπογράφηκε στις  11/10/2023 το συμφωνητικό της προμήθειας για την Ομάδα Γ' (Ξυλουργικά) που περιλαμβάνει πολυθρόνες γραφείου, ερμάρια και καθιστικά αναμονής, με γενικό σύνολο  3.943,20 ευρώ. Οι προμήθειες της Ομάδας Ε' συνολικού ποσού 3.162 ευρώ, της Ομάδας Δ' συνολικής δαπάνης ύψους 887 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, την Ομάδα Α' συνολικής δαπάνης 2.232 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ανατέθηκαν με τις αποφάσεις δημάρχου 418/2023, 417/2023, 416/2023 στις 18 Αυγούστου 2023.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png