Επικαιροποιήθηκε η μελέτη "Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Αίγινας", με βάση το ύψος της εγκεκριμένης χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. 

S1200001-epikairopoisi.JPG
Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2023, συζητήθηκε η λήψη απόφασης για την έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο "Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Αίγινας".  Ο λόγος της επικαιροποίησης αφορά στην προσαρμογή της μελέτης, στο ποσό που τελικά εγκρίθηκε από τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Οικονομικών τον Μάιο του 2023, με την υπαγωγή του Δήμου Αίγινας, σε δράση που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. 
Τον Μάιο του 2023 ο Δήμος Αίγινας είχε ενταχθεί με το ποσό των 2.500.000 ευρώ, ωστόσο η πρόταση που είχε εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση στις 20 Σεπτεμβρίου 2022, ήταν σημαντικά μεγαλύτερη και έφτανε τα 6.162.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 
Η προσαρμογή στην εγκριτική απόφαση του Ταμείου Ανάκαμψης.
 
Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31 Οκτωβρίου 2023, από τον μελετητή του έργου κ. Παναγιώτη Κουκνάκο, το ποσό της προηγούμενης μελέτης θα πρέπει να υπολογιστεί περίπου στα 5.000.000 ευρώ, καθώς τα έργα ύδρευσης δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Κατά συνέπεια το ποσό που εγκρίθηκε, δηλαδή τα 2.500.000 ευρώ είναι το μισό από αυτά που προέβλεπε η αρχική μελέτη και άρα αυτή θα έπρεπε να προσαρμοστεί στην εγκριτική απόφαση του Ταμείου Ανάκαμψης.
 
Η μελέτη περιλαμβάνει πλήρη αντικατάσταση στα 3/4 του δικτύου της Αίγινας. Ο Μαραθώνας θα υλοποιηθεί σε επόμενη φάση.
 
Ως αποτέλεσμα αυτής της προσαρμογής, στην εν λόγω μελέτη δεν θα περιλαμβάνεται η περιοχή του Μαραθώνα, κάτι που ωστόσο αναμένεται να γίνει σε επόμενη φάση, με τη μελέτη για τη συγκεκριμένη περιοχή, να αποτελέσει συνέχεια της προηγούμενης. 
 
Η επικαιροποιημένη μελέτη περιλαμβάνει περίπου τα 3/4 της πόλης της Αίγινας και πλήρη αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης, ενώ στην προηγούμενη μελέτη υπήρχε η πρόθεση να διατηρηθούν κάποια τμήματα που δικτύου που είχαν κατασκευαστεί πρόσφατα. Επίσης, από την μελέτη αξιοποιούνται οι σταθμοί τηλεμετρίας και μεταφέρονται στο νέο δίκτυο.
 
Όπως επισήμανε ο κ. Κουκνάκος, μία χρηματοδότηση 1.500.000 ευρώ που είναι ενεργή για το Δήμο Αίγινας από το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης", θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για το υπόλοιπο της Αίγινας και για τον Μαραθώνα.
 
Λόγω προθεσμιών δεν είναι δυνατόν να συγχρονιστούν τα έργα της αλλαγής δικτύου ύδρευσης και του αποχετευτικού. Συζήτηση για την υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ.
 
Η υλοποίηση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Αυτό, όπως επισημάνθηκε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, από τον κ. Παναγιώτη Κουκούλη, αλλά και στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα δημιουργήσει την ανάγκη, ώστε ο δρόμος μετά την αποπεράτωση του έργου, να σκαφτεί ξανά, για το άλλο μεγάλο έργο, αυτό της αποχέτευσης, το οποίο δεν αποκλείεται να ξεκινήσει σε ορίζοντα μικρότερο της πενταετίας. 
 
Τα δύο έργα δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να συγχρονιστούν, επιπλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξε μία πρώτη συζήτηση για την υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ, μετά από πρόταση του κ. Νίκου Μαρίνου, στα τμήματα των οδών που θα γίνουν έργα, ακόμη κι αυτά που αφορούν το έργο της ανάπλασης στο κέντρο της Αίγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. 
 
Υπενθυμίζεται ότι η παρούσα μελέτη αποτελεί το υποέργο 1 «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Αίγινας», ενώ το υποέργο 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» προϋπολογισμού 260.400 ευρώ και αφορά στην επίβλεψη των εργασιών του υποέργου 1, από αρχαιολόγο για τυχόν αποκάλυψη αρχαιοτήτων. Για το υποέργο 2 δεν υπήρξε κάποια συζήτηση.
 
Ο ανάδοχος θα προκύψει έπειτα από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
 
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα και πήρε αύξοντα αριθμό 182 / 2023.
 
Σχετικά δημοσιεύματα στο Aegina Portal:
 
 
 


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png