Την αγορά ενός φορτηγού και ενός επιβατικού οχήματος, από την Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ) αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή.

promithia-oximaton-odi.jpg

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε, δια περιφοράς, στις 14 Νοεμβρίου 2023 (η πρόσκληση αρχικά ήταν δια ζώσης) ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν η έγκριση αγοράς οχημάτων από τη Διαχείριση Δημοσίου Υλικού (ΔΔΔΥ) – πρώην ΟΔΔΥ. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Συνολικά εννέα οχήματα περιελάμβανε το αρχικό αίτημα του Δήμου Αίγινας στις 5.07.2023.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου προς την Οικονομική Επιτροπή, ο Δήμος Αίγινας είχε υποβάλει το υπ΄ αρ. πρωτ. 9174/05.07.2023 έγγραφο αίτημά του προς το τμήμα Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Εσωτερικών με σκοπό την παραχώρηση επτά επιβατικών οχημάτων και δύο δικύκλων από τη Δ/νση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΔΔΥ) – πρώην ΟΔΔΥ – για την ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου του.

Σε συνέχεια του αιτήματος εκδόθηκε η υπ΄ αρ. πρωτ. 12558,11174/03.11.2023 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Διάθεση δύο οχημάτων στο Δήμο Αίγινας». Η περικοπή των υπολοίπων αναφερόμενων στα αιτήματα οχημάτων πραγματοποιήθηκε διότι τα οχήματα είτε επεστράφησαν στον κύριο κάτοχό τους, είτε διατέθηκαν σε άλλες υπηρεσίες, όπως σώμα στρατού ή πυροσβεστικής.

Διατέθηκαν δύο οχήματα, ένα φορτηγό και ένα επιβατικό έναντι 5.400 ευρώ.


Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση αγοράς ενός φορτηγού και ενός επιβατικού οχήματος από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ), τα οποία στεγάζονται στις αποθήκες της ΔΔΔΥ στη Μαγουλέζα, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Αίγινας.

1) Την έκδοση εντάλματος πληρωμής του ποσού των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (5.400,00€). Το ποσό της δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑ: 10.7132.03 με τίτλο: «Καταβολή τιμήματος στον ΟΔΔΥ για απόκτηση οχημάτων» του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας έτους 2023.
2) Τον ορισμό της υπαλλήλου Ζωής Μαρμαρινού κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού ως υπόλογου, η οποία θα αποδώσει λογαριασμό εντός τριών (3) μηνών.
3) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή οιοδήποτε εγγράφου απαιτείται για την ολοκλήρωση τηςδιαδικασίας αγοράς ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας υπηρεσίας.

Ο κωδικός για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος της σχετικής προμήθειας, είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο της κατεπείγουσα, δια περιφοράς, συνεδρίασης της 13η Απριλίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμος Αίγινας απέκτησε κατά τη διάρκεια του έτους ένα ακόμη όχημα από τον πρώην ΟΔΔΥ, ένα ανυψωτικό παλετοφόρο (κλαρκ).

Φωτογραφία από το αρχείο του Aegina Portal.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png