Κομβικό το επόμενο δίμηνο για τον δήμο της Αίγινας. Δύο προσκλήσεις για την καθαριότητα που απαιτούν άμεσες προτάσεις.

 
Το Aegina Portal είχε δημοσιεύσει ήδη από τις 18 Δεκεμβρίου την πρόσκληση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Αττικής που αφορούσε την επικαιροποίηση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμάτων. Μία μέρα αργότερα ο δήμος της Αίγινας έλαβε (όπως και οι 66 δήμοι της Αττικής) πρόσκληση από την Περιφέρεια.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σήμερα δημοσιεύουμε μία ακόμη πρόσκληση, που έλαβε ο δήμος Αίγινας, όπως και οι δήμοι από αρκετές Περιφέρειες της χώρας, από το υπουργείο Περιβάλλοντος στις 23 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για μία επιστολή του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου κ. Μανώλη Γραφάκου, που ζητά την άμεση ανταπόκριση για τους καφέ κάδους ανακύκλωσης, μία πρόσκληση που έχει ως στόχο την μέγιστη απορροφητικότητα των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ.
 
Το Δελτίο Τύπου του υπουργείου αναφέρει τα ακόλουθα:
 
Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλης Γραφάκος, απέστειλε επιστολή σε όλους τους Δημάρχους των Περιφερειών Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου, καλώντας τους να υποβάλουν άμεσα προτάσεις για τη χρηματοδότηση των Δήμων τους αναφορικά με την απόκτηση εξοπλισμού και δικτύου για τα βιοαπόβλητα.
 
Στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σημειώνει στην επιστολή ο κ. Γραφάκος, είναι η άμεση αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης στη χώρα μας, μέσω της συλλογής βιοαποβλήτων και δη των υπολειμμάτων τροφών που τοποθετούνται σε καφέ κάδους. Για την εξάπλωση των καφέ κάδων έχουν δεσμευθεί κονδύλια του ΕΣΠΑ της τάξης των 80 εκατ. ευρώ, τα οποία πρέπει να απορροφηθούν και να συμβασιοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στο αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.
 
 "Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναμένει την άμεση ανταπόκριση των Δήμων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αφενός για να οδηγηθεί η χώρα συντεταγμένα και συντονισμένα στην επίτευξη των στόχων για τα σύμμεικτα απορρίμματα και αφετέρου να υπάρξει η μέγιστη απορροφητικότητα στη δυνατότητα των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ".
 
Η χρηματοδότηση διαχείρισης βιοαποβλήτων υλοποιείται στο πλαίσιο του σχετικού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)".
 
Χρηματοδοτούνται - κατά περίπτωση - μια σειρά από δράσεις όπως:
  • η προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για την οργάνωση και λειτουργία ολοκληρωμένης κομποστοποίησης βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης (π.χ. οχήματα συλλογής, κλαδοτεμαχιστές, κάδοι κ.α.),
  • η δημιουργία Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ),
  • η απόκτηση γης για την εγκατάσταση των ανωτέρω - εφόσον απαιτείται - όπως και
  • οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.
 
Η καταληκτική ημερομηνία σε αυτήν την δεύτερη πρόσκληση είναι στις 2 Μαρτίου 2020.
 
Επιστρέφοντας στην πρώτη πρόσκληση, αυτήν του ΠΕΠ Αττικής, μέσω της Περιφέρειας Αττικής για την επικαιροποίηση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης, η καταληκτική ημερομηνία είναι τέλος Φεβρουαρίου του 2020 και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του νέου έτους να έχει γίνει η επικαιροποίηση.
 
Είναι φανερό λοιπόν ότι ο δήμος της Αίγινας αντιμετωπίζει μέσα στο επόμενο δίμηνο μία σημαντική πρόκληση, ώστε να προσδιορίσει τις ανάγκες του, να τις καταγράψει και να τις μεταφέρει σε μία πρόταση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 
Το Aegina Portal είπε επισημάνει εγκαίρως (προ τετραμήνου) τις επερχόμενες αλλαγές, τόσο με τεκμηριωμένη αρθρογραφία, όσο και σε συνεντεύξεις αιρετών στο ραδιόφωνο του Aegina Portal, αλλά και με παρεμβάσεις σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.